داده ها

آخرین معامله 1,452 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,467 0.00 0.00
اولین قیمت 1,460
قیمت دیروز 1,467
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,686 1
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 410760
تعداد سهام 829.4 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 331,760

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.217 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 50,000 1,451 1,480 600 1
4 103,934 1,450 1,495 580 1
1 5,000 1,432 1,496 14,985 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65