قیمت پایانی تغییر درصد
3,191 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,220 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,191 0.00 0.00
اولین قیمت 3,230
قیمت دیروز 3,191
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,756 2,494
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 893480
تعداد سهام 829.4 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 331,760

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.647 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 20,000 3,180 3,220 17,171 2
1 6,287 3,165 3,230 1,200 2
1 1,000 3,150 3,235 390 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/1)

65