قیمت پایانی تغییر درصد
2,493 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,480 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,493 0.00 0.00
اولین قیمت 2,515
قیمت دیروز 2,493
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,756 2,494
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 698040
تعداد سهام 829.4 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 331,760

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.068 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 10,404 2,476 2,500 21,533 3
2 1,500 2,475 2,510 500 1
3 8,300 2,473 2,514 4,693 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/20)

65