قیمت پایانی تغییر درصد
8,244 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,310 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,244 0.00 0.00
اولین قیمت 8,010
قیمت دیروز 8,244
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,310 7,520
بازه هفته 8,310 7,088
بازه سال - -
P/E 2308320
تعداد سهام 829.4 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 331,760

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.838 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
91 674,716 8,310 12,182 864 1
1 179 8,295 0 0 0
5 1,556 8,255 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/28)

65