قیمت پایانی تغییر درصد
4,386 141.00 3.11

داده ها

آخرین معامله 4,412 115.00 2.54
قیمت پایانی 4,386 141.00 3.11
اولین قیمت 4,700
قیمت دیروز 4,527
بازه روز 4,700 4,301
قیمت مجاز 2,756 2,494
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1228080
تعداد سهام 829.4 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 331,760

معاملات

تعداد معاملات 563
حجم معاملات 2.18 میلیون
ارزش معاملات 9.561 میلیارد
ارزش بازار 3.638 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.18 میلیون 2.18 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 221 129
حقیقی 221 129
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 600 4,351 4,400 2,800 2
4 18,718 4,350 4,412 27,897 3
2 2,500 4,340 4,418 6,996 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65