قیمت پایانی تغییر درصد
13,561 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 13,438 0.00 0.00
قیمت پایانی 13,561 0.00 0.00
اولین قیمت 13,889
قیمت دیروز 13,561
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 14,099 12,757
بازه هفته 13,702 12,651
بازه سال - -
P/E 3797080
تعداد سهام 829.4 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 331,760

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 11.247 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,821 13,438 13,450 1 1
1 541 13,430 13,488 10,089 1
1 500 13,421 13,580 150 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65