قیمت پایانی تغییر درصد
11,456 545.00 4.99

داده ها

آخرین معامله 11,456 545.00 4.99
قیمت پایانی 11,456 545.00 4.99
اولین قیمت 11,456
قیمت دیروز 10,911
بازه روز 11,456 11,456
قیمت مجاز 11,456 10,366
بازه هفته 11,532 10,434
بازه سال - -
P/E 3207680
تعداد سهام 829.4 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 331,760

معاملات

تعداد معاملات 85
حجم معاملات 452,163
ارزش معاملات 5.18 میلیارد
ارزش بازار 9.502 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 452,163 452,163
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 8 62
حقیقی 8 62
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
143 705,396 11,456 13,584 153 1
1 1,350 11,450 14,298 1,000 1
1 300 11,445 14,357 8,127 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/30)

65