داده ها

آخرین معامله 1,520 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,510 0.00 0.00
اولین قیمت 1,501
قیمت دیروز 1,510
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,569 1,421
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 422800
تعداد سهام 829.4 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 336,700

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.252 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 8,500 1,490 1,520 11,323 1
1 1,310 1,487 1,538 3,000 1
1 8,815 1,485 1,549 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65