قیمت پایانی تغییر درصد
6,813 235.00 3.33

داده ها

آخرین معامله 6,696 352.00 4.99
قیمت پایانی 6,813 235.00 3.33
اولین قیمت 6,696
قیمت دیروز 7,048
بازه روز 6,701 6,696
قیمت مجاز 2,756 2,494
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1907640
تعداد سهام 829.4 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 331,760

معاملات

تعداد معاملات 141
حجم معاملات 222,021
ارزش معاملات 1.487 میلیارد
ارزش بازار 5.651 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 222,021 222,021
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 89 32
حقیقی 89 32
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 6,696 1.087 میلیون 106
0 0 0 6,697 5,523 1
0 0 0 6,700 11,880 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/27)

65