داده ها

آخرین معامله 2,572 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,572 0.00 0.00
اولین قیمت 2,572
قیمت دیروز 2,572
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,700 2,444
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 720160
تعداد سهام 829.4 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 331,760

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.133 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 1,820 2,572 108,971 9
1 5,000 1,453 2,707 1,080 1
0 0 0 2,713 5,823 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/29)

65