قیمت پایانی تغییر درصد
2,190 38.00 1.71

داده ها

آخرین معامله 2,194 34.00 1.53
قیمت پایانی 2,190 38.00 1.71
اولین قیمت 2,229
قیمت دیروز 2,228
بازه روز 2,238 2,151
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 286890
تعداد سهام 5.04 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1,319
حجم معاملات 11.756 میلیون
ارزش معاملات 25.749 میلیارد
ارزش بازار 11.038 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 11.376 میلیون 11.756 میلیون
حقوقی 380,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 399 324
حقیقی 398 324
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 832.2 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65