قیمت پایانی تغییر درصد
1,201 9.00 0.74

داده ها

آخرین معامله 1,180 30.00 2.48
قیمت پایانی 1,201 9.00 0.74
اولین قیمت 1,228
قیمت دیروز 1,210
بازه روز 1,230 1,180
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 157331
تعداد سهام 3.84 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 247
حجم معاملات 2.475 میلیون
ارزش معاملات 2.972 میلیارد
ارزش بازار 4.612 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.175 میلیون 2.475 میلیون
حقوقی 300,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 106 52
حقیقی 105 52
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 360.3 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/27)

65