قیمت پایانی تغییر درصد
3,156 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,180 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,156 0.00 0.00
اولین قیمت 3,102
قیمت دیروز 3,156
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,590 3,382
بازه هفته 3,540 3,318
بازه سال - -
P/E 413436
تعداد سهام 5.04 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 15.906 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 300 3,521 3,521 31,500 1
1 3,000 3,520 3,525 1,673 1
3 6,811 3,510 3,527 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65