داده ها

آخرین معامله 751 14.00 1.83
قیمت پایانی 753 12.00 1.57
اولین قیمت 760
قیمت دیروز 765
بازه روز 774 750
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 3.313 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 284
حجم معاملات 2.444 میلیون
ارزش معاملات 1.839 میلیارد
ارزش بازار 2.495 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.444 میلیون 2.444 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 142 79
حقیقی 142 79
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65