داده ها

آخرین معامله 587 0.00 0.00
قیمت پایانی 593 6.00 1.02
اولین قیمت 580
قیمت دیروز 587
بازه روز 605 571
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 660 597
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 3.313 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 458
حجم معاملات 5.185 میلیون
ارزش معاملات 3.074 میلیارد
ارزش بازار 1.965 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 4.822 میلیون 5.185 میلیون
حقوقی 363,375 0
تعداد خرید فروش
مجموع 118 104
حقیقی 117 104
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 215.481 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/23)

65