داده ها

آخرین معامله 790 33.00 4.01
قیمت پایانی 805 18.00 2.19
اولین قیمت 829
قیمت دیروز 823
بازه روز 840 787
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 3.313 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 620
حجم معاملات 7.024 میلیون
ارزش معاملات 5.654 میلیارد
ارزش بازار 2.667 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 7.024 میلیون 7.024 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 194 106
حقیقی 194 106
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65