داده ها

آخرین معامله 1,173 21.00 1.82
قیمت پایانی 1,179 27.00 2.34
اولین قیمت 1,176
قیمت دیروز 1,152
بازه روز 1,205 1,149
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 1,245 1,130
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 3.313 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 822
حجم معاملات 9.894 میلیون
ارزش معاملات 11.662 میلیارد
ارزش بازار 3.906 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 9.894 میلیون 9.894 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 242 213
حقیقی 242 213
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65