داده ها

آخرین معامله 648 20.00 2.99
قیمت پایانی 654 14.00 2.10
اولین قیمت 661
قیمت دیروز 668
بازه روز 671 647
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 3.313 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 314
حجم معاملات 2.991 میلیون
ارزش معاملات 1.956 میلیارد
ارزش بازار 2.167 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.991 میلیون 2.991 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 139 55
حقیقی 139 55
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/28)

65