داده ها

آخرین معامله 795 17.00 2.09
قیمت پایانی 803 9.00 1.11
اولین قیمت 808
قیمت دیروز 812
بازه روز 825 790
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 3.313 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 570
حجم معاملات 6.343 میلیون
ارزش معاملات 5.096 میلیارد
ارزش بازار 2.66 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 6.343 میلیون 6.343 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 228 96
حقیقی 228 96
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65