داده ها

آخرین معامله 2,156 45.00 2.13
قیمت پایانی 2,184 73.00 3.46
اولین قیمت 2,200
قیمت دیروز 2,111
بازه روز 2,250 2,125
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 180 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 136
حجم معاملات 764,679
ارزش معاملات 1.67 میلیارد
ارزش بازار 393.12 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 764,679 764,679
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 52 48
حقیقی 52 48
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/31)

65