داده ها

آخرین معامله 6,080 233.00 3.98
قیمت پایانی 5,916 69.00 1.18
اولین قیمت 5,408
قیمت دیروز 5,847
بازه روز 6,250 5,263
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 180 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1,606
حجم معاملات 7.85 میلیون
ارزش معاملات 46.443 میلیارد
ارزش بازار 1.065 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 7.81 میلیون 7.803 میلیون
حقوقی 40,000 47,637
تعداد خرید فروش
مجموع 536 410
حقیقی 535 409
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 45.18 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/25)

65