داده ها

آخرین معامله 7,923 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,923 0.00 0.00
اولین قیمت 7,923
قیمت دیروز 7,923
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,469 7,035
بازه هفته 7,923 7,070
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 180 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.426 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
201 1.246 میلیون 7,469 0 0 0
2 689 7,468 0 0 0
1 200 7,460 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65