قیمت پایانی تغییر درصد
24,543 302.00 1.25

داده ها

آخرین معامله 24,700 459.00 1.89
قیمت پایانی 24,543 302.00 1.25
اولین قیمت 24,401
قیمت دیروز 24,241
بازه روز 24,890 24,350
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 2,322
حجم معاملات 2.891 میلیون
ارزش معاملات 70.943 میلیارد
ارزش بازار 24.543 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.569 میلیون 2.551 میلیون
حقوقی 1.322 میلیون 339,845
تعداد خرید فروش
مجموع 497 1,417
حقیقی 492 1,407
حقوقی 5 10
تغییر حقوقی به حقیقی 24.097 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 100,000 25,000 25,000 76,090 83
1 8,769 24,688 25,098 500 1
1 707 24,606 25,100 263 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/27)

65