قیمت پایانی تغییر درصد
61,004 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 60,989 0.00 0.00
قیمت پایانی 61,004 0.00 0.00
اولین قیمت 61,020
قیمت دیروز 61,004
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 64,068 57,968
بازه هفته 63,290 59,880
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 159,721

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 61.004 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 130 60,886 60,989 2,427 1
1 681 60,880 60,990 3,222 1
2 1,283 60,800 61,000 2,372 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65