قیمت پایانی تغییر درصد
55,604 1.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 55,605 0.00 0.00
قیمت پایانی 55,604 1.00 0.00
اولین قیمت 55,619
قیمت دیروز 55,605
بازه روز 55,619 55,333
قیمت مجاز 58,385 52,825
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 185,261

معاملات

تعداد معاملات 26
حجم معاملات 34,547
ارزش معاملات 1.921 میلیارد
ارزش بازار 55.604 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 17,970 50,412
حقوقی 37,788 5,346
تعداد خرید فروش
مجموع 23 14
حقیقی 22 13
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 1.804 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,730 55,191 55,192 14,654 1
1 53 55,005 55,333 3,052 1
2 1,019 55,000 55,600 10,040 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65