قیمت پایانی تغییر درصد
38,203 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 38,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 38,203 0.00 0.00
اولین قیمت 39,761
قیمت دیروز 38,203
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 39,429 38,000
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 38.203 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 29,159 37,510 37,510 393 3
1 30,000 37,501 38,000 5,807 6
4 962 37,500 38,190 231 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65