قیمت پایانی تغییر درصد
8,811 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,890 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,811 0.00 0.00
اولین قیمت 9,099
قیمت دیروز 8,811
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,211 9,239
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 6987123
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 8.811 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,591 8,800 8,907 8,000 1
1 142 8,795 8,928 10,000 1
1 1,000 8,789 8,930 100,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/24)

65