قیمت پایانی تغییر درصد
5,916 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,920 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,916 0.00 0.00
اولین قیمت 6,062
قیمت دیروز 5,916
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,510 5,890
بازه هفته 6,203 6,203
بازه سال - -
P/E 4691388
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.916 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 14,452 5,900 5,940 400 1
1 1,343 5,894 5,943 150 1
1 20,000 5,651 5,944 400 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65