قیمت پایانی تغییر درصد
9,233 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,150 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,233 0.00 0.00
اولین قیمت 9,120
قیمت دیروز 9,233
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,211 9,239
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 7321769
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 9.233 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,867 9,150 9,240 500 1
2 18,200 9,130 9,250 1,000 1
6 90,597 9,128 9,275 4,380 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65