قیمت پایانی تغییر درصد
13,807 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 14,229 0.00 0.00
قیمت پایانی 13,807 0.00 0.00
اولین قیمت 13,724
قیمت دیروز 13,807
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 15,166 13,722
بازه هفته 16,359 14,379
بازه سال - -
P/E 10948951
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 13.807 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 460 14,154 14,228 2,124 2
1 327 14,152 14,230 4,635 1
1 82 14,150 14,238 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/29)

65