قیمت پایانی تغییر درصد
9,731 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,835 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,731 0.00 0.00
اولین قیمت 9,350
قیمت دیروز 9,731
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,217 9,245
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 7716683
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 9.731 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 8,246 10,000 1 1
1 5,000 7,446 11,090 375 1
0 0 0 11,204 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/23)

65