قیمت پایانی تغییر درصد
9,975 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,885 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,975 0.00 0.00
اولین قیمت 10,299
قیمت دیروز 9,975
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,492 8,588
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 7910175
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.988 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 9,705 9,914 15,000 1
1 110 9,160 9,915 15,000 1
1 1,000 8,550 10,455 250,000 5

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/28)

65