قیمت پایانی تغییر درصد
14,182 57.00 0.40

داده ها

آخرین معامله 14,315 76.00 0.53
قیمت پایانی 14,182 57.00 0.40
اولین قیمت 13,539
قیمت دیروز 14,239
بازه روز 14,400 13,539
قیمت مجاز 10,211 9,239
بازه هفته 16,000 16,000
بازه سال - -
P/E 11246326
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,000

معاملات

تعداد معاملات 100
حجم معاملات 170,944
ارزش معاملات 2.411 میلیارد
ارزش بازار 14.182 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 171,033 171,033
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 38 48
حقیقی 38 48
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 13,853 14,315 13,749 2
1 90 13,852 14,398 3,012 3
1 234 13,851 14,399 4,000 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65