داده ها

آخرین معامله 2,373 20.00 0.85
قیمت پایانی 2,357 4.00 0.17
اولین قیمت 2,390
قیمت دیروز 2,353
بازه روز 2,422 2,283
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1.773 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1,547
حجم معاملات 11.56 میلیون
ارزش معاملات 27.242 میلیارد
ارزش بازار 4.178 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 11.56 میلیون 11.56 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 449 450
حقیقی 449 450
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65