داده ها

آخرین معامله 2,511 228.00 9.99
قیمت پایانی 2,468 185.00 8.10
اولین قیمت 2,390
قیمت دیروز 2,283
بازه روز 2,511 2,280
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1.773 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 2,978
حجم معاملات 31.132 میلیون
ارزش معاملات 76.822 میلیارد
ارزش بازار 4.375 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 31.075 میلیون 31.164 میلیون
حقوقی 88,888 0
تعداد خرید فروش
مجموع 732 770
حقیقی 731 770
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 219.376 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65