داده ها

آخرین معامله 1,530 29.00 1.86
قیمت پایانی 1,523 36.00 2.31
اولین قیمت 1,568
قیمت دیروز 1,559
بازه روز 1,568 1,492
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1.773 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1,148
حجم معاملات 12.035 میلیون
ارزش معاملات 18.325 میلیارد
ارزش بازار 2.7 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 11.945 میلیون 11.157 میلیون
حقوقی 100,000 888,000
تعداد خرید فروش
مجموع 398 203
حقیقی 397 202
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 1.2 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65