قیمت پایانی تغییر درصد
1,000 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,000 0.00 0.00
اولین قیمت 1,000
قیمت دیروز 1,000
بازه روز 1,000 1,000
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 1,000 1,000
بازه سال - -
P/E 110000
تعداد سهام 8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.2 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 976
حجم معاملات 13.075 میلیون
ارزش معاملات 13.075 میلیارد
ارزش بازار 8 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 13.075 میلیون
حقوقی 13.075 میلیون 0
تعداد خرید فروش
مجموع 1 975
حقیقی 0 975
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 13.075 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65