قیمت پایانی تغییر درصد
8,792 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,680 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,792 0.00 0.00
اولین قیمت 8,650
قیمت دیروز 8,792
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,897 8,051
بازه هفته 8,890 8,278
بازه سال - -
P/E 43960
تعداد سهام 450 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 180,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.956 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 6,700 8,668 8,700 5,000 1
1 5,000 8,667 8,740 15,000 1
1 2,000 8,503 8,800 5,029 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65