قیمت پایانی تغییر درصد
2,314 23.00 1.00

داده ها

آخرین معامله 2,289 2.00 0.09
قیمت پایانی 2,314 23.00 1.00
اولین قیمت 2,330
قیمت دیروز 2,291
بازه روز 2,360 2,270
قیمت مجاز 2,161 1,957
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 11570
تعداد سهام 450 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 241,313

معاملات

تعداد معاملات 670
حجم معاملات 3.946 میلیون
ارزش معاملات 9.132 میلیارد
ارزش بازار 1.041 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.924 میلیون 3.946 میلیون
حقوقی 21,930 0
تعداد خرید فروش
مجموع 238 179
حقیقی 237 179
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 50.746 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 3,000 2,272 2,280 13,699 1
2 3,367 2,271 2,289 6,794 2
15 60,711 2,270 2,290 34,812 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/28)

65