قیمت پایانی تغییر درصد
2,185 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,196 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,185 0.00 0.00
اولین قیمت 2,074
قیمت دیروز 2,185
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,161 1,957
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 10925
تعداد سهام 450 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 241,313

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 983.25 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
13 319,798 2,196 2,211 1,000 1
1 1,000 2,189 2,213 500 1
1 12,757 2,184 2,220 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65