قیمت پایانی تغییر درصد
2,157 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,130 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,157 0.00 0.00
اولین قیمت 2,249
قیمت دیروز 2,157
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,264 2,050
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 10785
تعداد سهام 450 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 243,902

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 970.65 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 54,888 2,100 2,130 7,000 2
1 50,000 1,826 2,200 10,000 1
1 3,000 1,033 2,250 10,312 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/1)

65