قیمت پایانی تغییر درصد
4,152 160.00 4.01

داده ها

آخرین معامله 4,138 146.00 3.66
قیمت پایانی 4,152 160.00 4.01
اولین قیمت 4,134
قیمت دیروز 3,992
بازه روز 4,260 4,000
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 4.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 866
حجم معاملات 6.492 میلیون
ارزش معاملات 26.955 میلیارد
ارزش بازار 18.684 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 4.494 میلیون 3.538 میلیون
حقوقی 2.007 میلیون 2.963 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 322 176
حقیقی 321 173
حقوقی 1 3
تغییر حقوقی به حقیقی 3.97 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65