قیمت پایانی تغییر درصد
4,487 115.00 2.50

داده ها

آخرین معامله 4,464 138.00 3.00
قیمت پایانی 4,487 115.00 2.50
اولین قیمت 4,615
قیمت دیروز 4,602
بازه روز 4,615 4,464
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 4.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 263
حجم معاملات 916,386
ارزش معاملات 4.112 میلیارد
ارزش بازار 20.192 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 916,386 916,386
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 109 92
حقیقی 109 92
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65