قیمت پایانی تغییر درصد
3,693 4.00 0.11

داده ها

آخرین معامله 3,719 22.00 0.60
قیمت پایانی 3,693 4.00 0.11
اولین قیمت 3,550
قیمت دیروز 3,697
بازه روز 3,749 3,400
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 4.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 23
حجم معاملات 390,788
ارزش معاملات 1.443 میلیارد
ارزش بازار 16.619 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 51,700 90,788
حقوقی 339,088 300,000
تعداد خرید فروش
مجموع 6 8
حقیقی 5 7
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 144.352 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65