قیمت پایانی تغییر درصد
4,922 60.00 1.23

داده ها

آخرین معامله 4,901 39.00 0.80
قیمت پایانی 4,922 60.00 1.23
اولین قیمت 5,000
قیمت دیروز 4,862
بازه روز 5,040 4,863
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 4,997 4,750
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 4.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 451
حجم معاملات 1.643 میلیون
ارزش معاملات 8.089 میلیارد
ارزش بازار 22.149 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.637 میلیون 1.643 میلیون
حقوقی 6,374 0
تعداد خرید فروش
مجموع 210 128
حقیقی 209 128
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 31.373 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65