قیمت پایانی تغییر درصد
2,519 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,501 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,519 0.00 0.00
اولین قیمت 2,555
قیمت دیروز 2,519
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 2,913 2,622
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 4.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 11.336 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65