قیمت پایانی تغییر درصد
32,352 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 32,372 0.00 0.00
قیمت پایانی 32,352 0.00 0.00
اولین قیمت 32,372
قیمت دیروز 32,352
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 33,969 30,735
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 33354912
تعداد سهام 1.05 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 338,192

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 33.97 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 5,955 32,372 40,000 1,000 1
1 619 30,100 50,000 2,059 3
1 10 29,290 54,000 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/1)

65