قیمت پایانی تغییر درصد
9,871 51.00 0.51

داده ها

آخرین معامله 9,743 179.00 1.80
قیمت پایانی 9,871 51.00 0.51
اولین قیمت 9,992
قیمت دیروز 9,922
بازه روز 10,190 9,680
قیمت مجاز 10,418 9,426
بازه هفته 9,998 8,560
بازه سال - -
P/E 10177001
تعداد سهام 6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.156 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 4,482
حجم معاملات 13.713 میلیون
ارزش معاملات 135.363 میلیارد
ارزش بازار 59.226 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 9.978 میلیون 11.053 میلیون
حقوقی 3.735 میلیون 2.659 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 1,639 1,263
حقیقی 1,634 1,259
حقوقی 5 4
تغییر حقوقی به حقیقی 10.615 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 355 9,745 9,750 58,027 2
1 1,354 9,732 9,770 120 1
1 1,000 9,730 9,775 350 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/16)

65