قیمت پایانی تغییر درصد
25,034 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 25,138 0.00 0.00
قیمت پایانی 25,034 0.00 0.00
اولین قیمت 24,751
قیمت دیروز 25,034
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 29,479 26,673
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 25810054
تعداد سهام 1.05 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 357,615

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 26.286 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 500 25,052 25,138 7,966 1
1 2,400 25,051 25,171 84 1
1 200 25,001 25,200 2,270 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65