قیمت پایانی تغییر درصد
21,456 1,021.00 5.00

داده ها

آخرین معامله 21,456 1,021.00 5.00
قیمت پایانی 21,456 1,021.00 5.00
اولین قیمت 21,456
قیمت دیروز 20,435
بازه روز 21,456 21,456
قیمت مجاز 21,456 19,414
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 22121136
تعداد سهام 1.05 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 420,000

معاملات

تعداد معاملات 48
حجم معاملات 575,156
ارزش معاملات 12.341 میلیارد
ارزش بازار 22.529 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 475,156 75,156
حقوقی 100,000 500,000
تعداد خرید فروش
مجموع 14 30
حقیقی 13 29
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 8.582 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
278 9.45 میلیون 21,456 21,507 6,000 1
1 69 21,440 22,000 1,500 1
1 2,200 21,435 22,169 1,159 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/23)

65