قیمت پایانی تغییر درصد
34,792 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 34,852 0.00 0.00
قیمت پایانی 34,792 0.00 0.00
اولین قیمت 33,900
قیمت دیروز 34,792
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 29,479 26,673
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 35870552
تعداد سهام 1.05 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 357,615

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 36.532 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 34,040 35,000 1,000 1
1 150 34,001 35,059 648 1
1 3,688 34,000 35,269 70 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/31)

65