قیمت پایانی تغییر درصد
9,400 256.00 2.65

داده ها

آخرین معامله 9,350 306.00 3.17
قیمت پایانی 9,400 256.00 2.65
اولین قیمت 9,180
قیمت دیروز 9,656
بازه روز 9,640 9,180
قیمت مجاز 10,138 9,174
بازه هفته 10,202 9,101
بازه سال - -
P/E 9691400
تعداد سهام 6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.008 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 7,482
حجم معاملات 31.363 میلیون
ارزش معاملات 294.804 میلیارد
ارزش بازار 56.4 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 28.259 میلیون 29.696 میلیون
حقوقی 3.105 میلیون 1.668 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 3,266 870
حقیقی 3,257 832
حقوقی 9 38
تغییر حقوقی به حقیقی 13.51 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 200 9,335 9,370 20,000 1
1 300 9,330 9,380 100 1
2 230 9,320 9,388 1,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/30)

65