قیمت پایانی تغییر درصد
27,024 19.00 0.07

داده ها

آخرین معامله 27,050 7.00 0.03
قیمت پایانی 27,024 19.00 0.07
اولین قیمت 27,168
قیمت دیروز 27,043
بازه روز 27,488 26,821
قیمت مجاز 29,479 26,673
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 27861744
تعداد سهام 1.05 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 357,615

معاملات

تعداد معاملات 246
حجم معاملات 338,991
ارزش معاملات 9.16 میلیارد
ارزش بازار 28.375 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 198,991 238,991
حقوقی 140,000 100,000
تعداد خرید فروش
مجموع 117 80
حقیقی 113 79
حقوقی 4 1
تغییر حقوقی به حقیقی 1.081 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 9,600 27,001 27,050 5,801 5
2 11,000 27,000 27,074 3,638 3
1 1,000 26,860 27,075 2,700 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/28)

65