قیمت پایانی تغییر درصد
45,829 1,107.00 2.48

داده ها

آخرین معامله 45,500 778.00 1.74
قیمت پایانی 45,829 1,107.00 2.48
اولین قیمت 45,005
قیمت دیروز 44,722
بازه روز 46,394 45,005
قیمت مجاز 29,479 26,673
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 47249699
تعداد سهام 1.05 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 357,615

معاملات

تعداد معاملات 1,277
حجم معاملات 1.231 میلیون
ارزش معاملات 56.433 میلیارد
ارزش بازار 48.12 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.203 میلیون 887,723
حقوقی 28,000 343,659
تعداد خرید فروش
مجموع 443 269
حقیقی 441 261
حقوقی 2 8
تغییر حقوقی به حقیقی 14.466 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 275 45,500 45,748 830 1
1 1,200 45,480 45,900 2,493 2
1 24 45,466 45,999 1,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65