قیمت پایانی تغییر درصد
14,883 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 14,883 0.00 0.00
قیمت پایانی 14,883 0.00 0.00
اولین قیمت 14,883
قیمت دیروز 14,883
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 14,199 12,847
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 15344373
تعداد سهام 1.05 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 15.627 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
43 759,434 14,883 15,000 73 1
1 335 14,739 17,000 500 2
1 75 13,526 17,189 1,164 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/27)

65