داده ها

آخرین معامله 5,002 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,101 0.00 0.00
اولین قیمت 5,002
قیمت دیروز 1,101
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 951 897
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 4 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.404 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/02/26)

65