قیمت پایانی تغییر درصد
32,937 256.00 0.77

داده ها

آخرین معامله 32,500 693.00 2.09
قیمت پایانی 32,937 256.00 0.77
اولین قیمت 33,187
قیمت دیروز 33,193
بازه روز 33,198 31,534
قیمت مجاز 34,852 31,534
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 29775048
تعداد سهام 672 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 268,800

معاملات

تعداد معاملات 143
حجم معاملات 56,973
ارزش معاملات 1.822 میلیارد
ارزش بازار 22.134 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 56,973
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 40
حقیقی 0 40
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 1.877 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 40 31,600 32,799 3,000 2
1 50 31,566 32,899 1,000 1
2 532 31,544 32,900 1,050 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/29)

65