قیمت پایانی تغییر درصد
61,091 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 61,301 0.00 0.00
قیمت پایانی 61,091 0.00 0.00
اولین قیمت 59,750
قیمت دیروز 61,091
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 21,556 19,504
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 55226264
تعداد سهام 2.016 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 123.159 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 7,000 61,093 61,760 400 1
1 300 58,028 62,000 150 1
4 12,000 57,001 62,476 280 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/6)

65