قیمت پایانی تغییر درصد
30,781 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 30,608 0.00 0.00
قیمت پایانی 30,781 0.00 0.00
اولین قیمت 30,733
قیمت دیروز 30,781
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 32,264 29,192
بازه هفته 31,000 29,920
بازه سال - -
P/E 27826024
تعداد سهام 2.016 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 331,884

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 62.054 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 1,403 30,607 30,608 27,863 1
1 35 30,606 30,621 8,508 1
1 1,513 30,605 30,700 297 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/28)

65