قیمت پایانی تغییر درصد
34,497 1,592.00 4.84

داده ها

آخرین معامله 34,550 1,645.00 5.00
قیمت پایانی 34,497 1,592.00 4.84
اولین قیمت 34,549
قیمت دیروز 32,905
بازه روز 34,550 33,801
قیمت مجاز 34,550 31,260
بازه هفته 37,900 32,053
بازه سال - -
P/E 31185288
تعداد سهام 2.016 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 287,911

معاملات

تعداد معاملات 1,559
حجم معاملات 2.108 میلیون
ارزش معاملات 72.735 میلیارد
ارزش بازار 69.546 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.107 میلیون 941,914
حقوقی 1,000 1.167 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 946 272
حقیقی 945 270
حقوقی 1 2
تغییر حقوقی به حقیقی 40.208 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
23 11,206 34,550 35,424 450 1
1 150 34,543 35,427 857 3
2 548 34,540 36,469 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/30)

65