قیمت پایانی تغییر درصد
31,124 749.00 2.35

داده ها

آخرین معامله 31,000 873.00 2.74
قیمت پایانی 31,124 749.00 2.35
اولین قیمت 32,700
قیمت دیروز 31,873
بازه روز 32,700 30,990
قیمت مجاز 21,556 19,504
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 28136096
تعداد سهام 2.016 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 703
حجم معاملات 723,684
ارزش معاملات 22.524 میلیارد
ارزش بازار 62.746 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 710,684 253,749
حقوقی 13,000 469,935
تعداد خرید فروش
مجموع 306 215
حقیقی 305 214
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 14.222 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
5 3,618 31,000 31,140 187 1
1 10 30,990 31,149 1,548 1
2 1,000 30,901 31,150 5,744 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/27)

65