قیمت پایانی تغییر درصد
49,336 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 48,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 49,336 0.00 0.00
اولین قیمت 49,005
قیمت دیروز 49,336
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 51,455 46,555
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 44599744
تعداد سهام 672 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 221,543

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 33.154 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 400 48,010 48,594 350 1
2 4,534 48,000 48,597 1,217 1
2 504 47,900 48,600 3,723 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/25)

65