قیمت پایانی تغییر درصد
38,598 14.00 0.04

داده ها

آخرین معامله 38,600 16.00 0.04
قیمت پایانی 38,598 14.00 0.04
اولین قیمت 38,585
قیمت دیروز 38,584
بازه روز 39,270 38,000
قیمت مجاز 40,513 36,655
بازه هفته 38,000 36,217
بازه سال - -
P/E 34892592
تعداد سهام 2.016 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 271,680

معاملات

تعداد معاملات 1,580
حجم معاملات 1.137 میلیون
ارزش معاملات 43.889 میلیارد
ارزش بازار 77.814 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 751,450 1.137 میلیون
حقوقی 385,621 0
تعداد خرید فروش
مجموع 572 639
حقیقی 570 639
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 14.884 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 11,379 38,610 38,625 2,430 4
1 500 38,101 38,700 2,000 1
1 500 38,100 38,706 2,506 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/16)

65