قیمت پایانی تغییر درصد
29,242 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 28,223 0.00 0.00
قیمت پایانی 29,242 0.00 0.00
اولین قیمت 28,524
قیمت دیروز 29,242
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 30,689 27,767
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 26434768
تعداد سهام 672 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 268,800

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 19.651 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 200 28,320 28,600 9,335 2
1 1,500 28,230 29,199 1,500 1
1 93 28,155 29,300 112 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65