قیمت پایانی تغییر درصد
34,432 938.00 2.80

داده ها

آخرین معامله 34,200 706.00 2.11
قیمت پایانی 34,432 938.00 2.80
اولین قیمت 34,301
قیمت دیروز 33,494
بازه روز 35,168 33,991
قیمت مجاز 21,556 19,504
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 31126528
تعداد سهام 2.016 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 615
حجم معاملات 429,437
ارزش معاملات 14.786 میلیارد
ارزش بازار 69.415 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 428,583 378,007
حقوقی 1,000 51,576
تعداد خرید فروش
مجموع 253 174
حقیقی 252 173
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 1.741 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 10,111 34,200 34,300 56 1
1 1,000 34,180 34,338 1,093 2
1 163 34,167 34,388 4,224 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65