قیمت پایانی تغییر درصد
6,054 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,140 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,054 0.00 0.00
اولین قیمت 5,849
قیمت دیروز 6,054
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,297 5,699
بازه هفته 6,210 5,254
بازه سال - -
P/E 1162368
تعداد سهام 2.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 960,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 14.53 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,013 6,140 6,145 16,115 2
3 23,567 6,130 6,149 46,699 3
1 5,000 6,128 6,150 296,337 11

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/28)

65