قیمت پایانی تغییر درصد
3,634 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,649 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,634 0.00 0.00
اولین قیمت 3,649
قیمت دیروز 3,634
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,815 3,453
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 697728
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 600,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.451 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,800 3,520 3,730 750 1
1 10,000 3,500 4,000 5,000 1
1 11,659 3,405 4,099 30,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/29)

65