قیمت پایانی تغییر درصد
2,113 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,072 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,113 0.00 0.00
اولین قیمت 2,200
قیمت دیروز 2,113
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,218 2,008
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 405696
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 600,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.17 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 2,050 2,189 10,000 1
1 100,000 2,046 2,196 37,000 1
1 20,000 2,041 2,200 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/22)

65