قیمت پایانی تغییر درصد
5,324 220.00 3.97

داده ها

آخرین معامله 5,267 277.00 5.00
قیمت پایانی 5,324 220.00 3.97
اولین قیمت 5,440
قیمت دیروز 5,544
بازه روز 5,448 5,267
قیمت مجاز 4,048 3,664
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1022208
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 600,000

معاملات

تعداد معاملات 1,107
حجم معاملات 8.415 میلیون
ارزش معاملات 44.801 میلیارد
ارزش بازار 7.986 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 7.695 میلیون 6.446 میلیون
حقوقی 720,000 1.969 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 355 433
حقیقی 351 432
حقوقی 4 1
تغییر حقوقی به حقیقی 6.651 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 25,000 5,100 5,267 125,861 7
2 1,215 4,668 5,270 20,100 3
1 226 4,446 5,271 52,900 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/27)

65