قیمت پایانی تغییر درصد
3,903 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,879 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,903 0.00 0.00
اولین قیمت 3,920
قیمت دیروز 3,903
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,048 3,664
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 749376
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 600,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.855 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 3,858 3,879 9,378 1
1 20,000 3,853 3,896 7,000 1
1 3,300 3,851 3,897 15,651 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/20)

65