قیمت پایانی تغییر درصد
980,000 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 980,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 980,000 0.00 0.00
اولین قیمت 980,000
قیمت دیروز 980,000
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1.5 میلیون 500,000
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1,000,000
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 980 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 980,000 989,800 1,000 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/27)

65