قیمت پایانی تغییر درصد
22,141 986.00 4.66

داده ها

آخرین معامله 22,212 1,057.00 5.00
قیمت پایانی 22,141 986.00 4.66
اولین قیمت 22,212
قیمت دیروز 21,155
بازه روز 22,212 21,711
قیمت مجاز 16,554 14,978
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 12332537
تعداد سهام 3.884 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 628,022

معاملات

تعداد معاملات 1,023
حجم معاملات 7.08 میلیون
ارزش معاملات 156.758 میلیارد
ارزش بازار 86 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.63 میلیون 2.165 میلیون
حقوقی 3.45 میلیون 4.915 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 375 257
حقیقی 362 242
حقوقی 13 15
تغییر حقوقی به حقیقی 32.428 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
61 1.301 میلیون 22,212 23,300 250 1
1 53 22,210 23,422 235 1
1 1,000 22,116 23,440 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65