قیمت پایانی تغییر درصد
17,067 682.00 4.16

داده ها

آخرین معامله 16,890 505.00 3.08
قیمت پایانی 17,067 682.00 4.16
اولین قیمت 16,392
قیمت دیروز 16,385
بازه روز 17,204 16,392
قیمت مجاز 16,554 14,978
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 9506319
تعداد سهام 3.884 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 628,022

معاملات

تعداد معاملات 833
حجم معاملات 4.867 میلیون
ارزش معاملات 83.055 میلیارد
ارزش بازار 66.292 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.997 میلیون 3.431 میلیون
حقوقی 1.87 میلیون 1.435 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 336 182
حقیقی 327 175
حقوقی 9 7
تغییر حقوقی به حقیقی 7.412 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 16,567 16,899 2,190 1
1 100,000 16,560 16,900 20 1
1 20,000 16,550 16,949 4,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65