قیمت پایانی تغییر درصد
17,884 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 17,706 0.00 0.00
قیمت پایانی 17,884 0.00 0.00
اولین قیمت 18,040
قیمت دیروز 17,884
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 16,554 14,978
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 9961388
تعداد سهام 3.884 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 628,022

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 69.465 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 200 17,702 17,706 4,000 1
1 80 17,700 17,760 3,200 1
1 10,000 17,693 17,764 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65