قیمت پایانی تغییر درصد
32,841 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 32,897 0.00 0.00
قیمت پایانی 32,841 0.00 0.00
اولین قیمت 32,616
قیمت دیروز 32,841
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 34,243 30,983
بازه هفته 33,700 30,780
بازه سال - -
P/E 18292437
تعداد سهام 3.884 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 315,368

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 127.561 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 48 32,560 33,098 19,614 1
1 50 32,500 33,200 200 1
1 31 32,333 33,294 1,376 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/20)

65