قیمت پایانی تغییر درصد
16,746 781.00 4.89

داده ها

آخرین معامله 16,763 798.00 5.00
قیمت پایانی 16,746 781.00 4.89
اولین قیمت 16,250
قیمت دیروز 15,965
بازه روز 16,763 16,060
قیمت مجاز 16,763 15,167
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 9327522
تعداد سهام 3.884 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 592,909

معاملات

تعداد معاملات 601
حجم معاملات 8.227 میلیون
ارزش معاملات 137.77 میلیارد
ارزش بازار 65.045 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 4.15 میلیون 3.773 میلیون
حقوقی 4.077 میلیون 4.454 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 184 195
حقیقی 169 186
حقوقی 15 9
تغییر حقوقی به حقیقی 6.316 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
63 2.075 میلیون 16,763 16,931 3,000 1
3 4,444 16,700 16,952 100 1
1 50,000 16,673 17,142 46,510 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/31)

65