قیمت پایانی تغییر درصد
31,707 15.00 0.05

داده ها

آخرین معامله 32,105 383.00 1.21
قیمت پایانی 31,707 15.00 0.05
اولین قیمت 31,000
قیمت دیروز 31,722
بازه روز 32,500 30,501
قیمت مجاز 33,308 30,136
بازه هفته 33,099 31,502
بازه سال - -
P/E 17660799
تعداد سهام 3.884 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 312,911

معاملات

تعداد معاملات 624
حجم معاملات 868,573
ارزش معاملات 27.54 میلیارد
ارزش بازار 123.157 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 550,825 730,197
حقوقی 317,748 138,376
تعداد خرید فروش
مجموع 210 213
حقیقی 206 209
حقوقی 4 4
تغییر حقوقی به حقیقی 5.687 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,742 32,003 32,320 1,690 1
2 475 32,000 32,390 2,000 1
2 8,236 31,900 32,399 12,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/31)

65