قیمت پایانی تغییر درصد
18,090 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 17,840 0.00 0.00
قیمت پایانی 18,090 0.00 0.00
اولین قیمت 18,279
قیمت دیروز 18,090
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 19,114 17,294
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 10076130
تعداد سهام 3.884 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 515,756

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 70.265 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,884 17,841 17,900 5,500 1
1 2,000 17,835 18,000 500 1
1 365 17,834 18,139 7,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65