قیمت پایانی تغییر درصد
5,381 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,387 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,381 0.00 0.00
اولین قیمت 5,650
قیمت دیروز 5,381
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,827 5,273
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -199097
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.691 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 5,375 5,380 13,755 2
1 1,000 5,373 5,400 1,000 1
1 1,000 5,372 5,419 3,900 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65