قیمت پایانی تغییر درصد
14,585 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 14,500 0.00 0.00
قیمت پایانی 14,585 0.00 0.00
اولین قیمت 14,587
قیمت دیروز 14,585
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 14,587 13,199
بازه هفته 14,157 11,351
بازه سال - -
P/E -539645
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.293 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 45,300 14,400 14,500 85 1
1 2,400 14,300 14,585 23,706 3
1 1,000 14,287 14,586 133,320 8

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/3)

65