قیمت پایانی تغییر درصد
4,608 3.00 0.07

داده ها

آخرین معامله 4,530 81.00 1.76
قیمت پایانی 4,608 3.00 0.07
اولین قیمت 4,523
قیمت دیروز 4,611
بازه روز 4,620 4,523
قیمت مجاز 4,938 4,468
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -170496
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 12
حجم معاملات 8,555
ارزش معاملات 38.857 میلیون
ارزش بازار 2.304 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 8,555 8,555
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 8 8
حقیقی 8 8
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 4,532 4,600 2,316 2
1 673 4,531 4,607 2,500 2
1 600 4,530 4,608 12,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/25)

65