قیمت پایانی تغییر درصد
10,949 394.00 3.47

داده ها

آخرین معامله 10,810 533.00 4.70
قیمت پایانی 10,949 394.00 3.47
اولین قیمت 11,871
قیمت دیروز 11,343
بازه روز 11,871 10,776
قیمت مجاز 11,910 10,776
بازه هفته 11,983 11,384
بازه سال - -
P/E -405113
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 1,742
حجم معاملات 4.996 میلیون
ارزش معاملات 54.701 میلیارد
ارزش بازار 5.475 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 4.996 میلیون 4.996 میلیون
حقوقی 100 0
تعداد خرید فروش
مجموع 818 444
حقیقی 817 444
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 1.095 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,500 10,800 10,810 24,941 2
1 3,500 10,793 10,900 4,419 4
1 240 10,791 10,921 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65