داده ها

آخرین معامله 3,600 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,512 0.00 0.00
اولین قیمت 3,600
قیمت دیروز 3,512
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,687 3,337
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 463584
تعداد سهام 50 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 142,491

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 175.6 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 8,165 3,600 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/2)

65