قیمت پایانی تغییر درصد
3,331 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,497 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,331 0.00 0.00
اولین قیمت 3,497
قیمت دیروز 3,331
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,497 3,165
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 439692
تعداد سهام 50 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 150,105

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 166.55 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 10,945 3,497 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65