داده ها

آخرین معامله 3,484 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,321 0.00 0.00
اولین قیمت 3,484
قیمت دیروز 3,321
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,487 3,155
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 438372
تعداد سهام 50 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 150,557

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 166.05 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 6,281 3,484 0 0 0
1 317 3,155 0 0 0
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/7)

65