داده ها

آخرین معامله 3,487 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,323 0.00 0.00
اولین قیمت 3,487
قیمت دیروز 3,323
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,489 3,157
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 438636
تعداد سهام 50 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 150,466

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 166.15 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 8,075 3,487 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/4)

65