قیمت پایانی تغییر درصد
9,119 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,119 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,119 0.00 0.00
اولین قیمت 9,119
قیمت دیروز 9,119
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,119 8,251
بازه هفته 9,119 7,982
بازه سال - -
P/E 1203708
تعداد سهام 50 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 69,061

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 455.95 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
285 9.196 میلیون 9,119 0 0 0
28 1.124 میلیون 9,118 0 0 0
1 154 9,000 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/28)

65