قیمت پایانی تغییر درصد
2,436 2.00 0.08

داده ها

آخرین معامله 2,430 8.00 0.33
قیمت پایانی 2,436 2.00 0.08
اولین قیمت 2,486
قیمت دیروز 2,438
بازه روز 2,520 2,380
قیمت مجاز 2,406 2,178
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 360528
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 600,000

معاملات

تعداد معاملات 398
حجم معاملات 3.048 میلیون
ارزش معاملات 7.425 میلیارد
ارزش بازار 3.654 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.048 میلیون 1.866 میلیون
حقوقی 0 1.182 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 139 158
حقیقی 139 157
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 2.878 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,302 2,430 2,496 127,720 3
1 10,000 2,410 2,499 50,000 1
1 11,017 2,398 2,500 2,703 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65