قیمت پایانی تغییر درصد
5,612 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,602 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,612 0.00 0.00
اولین قیمت 5,689
قیمت دیروز 5,612
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,845 5,289
بازه هفته 5,811 5,547
بازه سال - -
P/E 830576
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 600,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 8.418 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,777 5,603 5,629 500 1
1 1,000 5,602 5,632 7,442 1
1 2,000 5,601 5,640 3,138 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65