قیمت پایانی تغییر درصد
2,586 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,600 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,586 0.00 0.00
اولین قیمت 2,711
قیمت دیروز 2,586
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,713 2,455
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 382728
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 600,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.879 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 2,590 2,600 10,100 1
1 5,000 2,589 2,662 768 1
1 10,000 2,586 2,663 32,178 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65