قیمت پایانی تغییر درصد
3,140 116.00 3.56

داده ها

آخرین معامله 3,094 162.00 4.98
قیمت پایانی 3,140 116.00 3.56
اولین قیمت 3,094
قیمت دیروز 3,256
بازه روز 3,094 3,094
قیمت مجاز 3,418 3,094
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 464720
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 600,000

معاملات

تعداد معاملات 32
حجم معاملات 431,156
ارزش معاملات 1.334 میلیارد
ارزش بازار 4.71 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 181,156 431,156
حقوقی 250,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 19 5
حقیقی 18 5
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 785 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 3,094 1.39 میلیون 64
0 0 0 3,095 29,990 1
0 0 0 3,187 3,216 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/23)

65