قیمت پایانی تغییر درصد
2,169 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,165 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,169 0.00 0.00
اولین قیمت 2,176
قیمت دیروز 2,169
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,428 2,198
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 321012
تعداد سهام 1.02 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 408,149

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.213 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 2,134 2,165 2,461 1
3 9,000 2,133 2,167 4,000 1
1 2,000 2,132 2,170 11,557 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/28)

65