قیمت پایانی تغییر درصد
2,111 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,119 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,111 0.00 0.00
اولین قیمت 2,130
قیمت دیروز 2,111
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,406 2,178
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 312428
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 600,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.167 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 2,089 2,120 11,948 3
1 5,000 2,088 2,128 9,780 1
1 1,000 2,083 2,129 12,519 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/1)

65