قیمت پایانی تغییر درصد
1,767 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,790 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,767 0.00 0.00
اولین قیمت 1,729
قیمت دیروز 1,767
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,855 1,679
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 659091
تعداد سهام 800 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.414 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 1,685 1,830 25,388 1
1 3,467 1,680 1,848 5,201 1
1 630 1,650 1,940 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/21)

65