قیمت پایانی تغییر درصد
2,071 98.00 4.97

داده ها

آخرین معامله 2,071 98.00 4.97
قیمت پایانی 2,071 98.00 4.97
اولین قیمت 2,071
قیمت دیروز 1,973
بازه روز 2,071 2,070
قیمت مجاز 2,071 1,875
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 772483
تعداد سهام 800 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 449
حجم معاملات 9.877 میلیون
ارزش معاملات 20.456 میلیارد
ارزش بازار 1.657 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 8.07 میلیون 1.965 میلیون
حقوقی 1.807 میلیون 7.913 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 60 42
حقیقی 57 38
حقوقی 3 4
تغییر حقوقی به حقیقی 12.645 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
381 18.508 میلیون 2,071 0 0 0
2 100,000 2,010 0 0 0
1 500 2,009 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65