قیمت پایانی تغییر درصد
2,412 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,420 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,412 0.00 0.00
اولین قیمت 2,235
قیمت دیروز 2,412
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,469 2,235
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 899676
تعداد سهام 800 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.93 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,057 2,418 2,446 50,000 1
1 2,500 2,362 2,447 10,000 1
1 5,165 2,352 2,449 49,068 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65