قیمت پایانی تغییر درصد
3,754 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,754 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,754 0.00 0.00
اولین قیمت 3,754
قیمت دیروز 3,754
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,754 3,398
بازه هفته 3,754 2,996
بازه سال - -
P/E 1400242
تعداد سهام 800 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.003 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
309 4.453 میلیون 3,754 0 0 0
2 10,267 3,753 0 0 0
1 10,000 3,752 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65