قیمت پایانی تغییر درصد
1,919 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,904 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,919 0.00 0.00
اولین قیمت 1,970
قیمت دیروز 1,919
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,686 1,526
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 715787
تعداد سهام 800 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.535 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 1,851 1,904 10,663 1
1 3,000 1,795 1,933 600 1
0 0 0 1,935 15,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65