قیمت پایانی تغییر درصد
1,556 17.00 1.08

داده ها

آخرین معامله 1,557 16.00 1.02
قیمت پایانی 1,556 17.00 1.08
اولین قیمت 1,556
قیمت دیروز 1,573
بازه روز 1,586 1,542
قیمت مجاز 1,686 1,526
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 580388
تعداد سهام 800 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 132
حجم معاملات 1.019 میلیون
ارزش معاملات 1.586 میلیارد
ارزش بازار 1.245 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 969,257 978,254
حقوقی 50,000 41,003
تعداد خرید فروش
مجموع 48 31
حقیقی 47 30
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 13.999 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 849 1,550 1,569 200 1
1 5,000 1,549 1,574 4,000 2
1 30,339 1,542 1,575 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/26)

65