قیمت پایانی تغییر درصد
3,927 42.00 1.06

داده ها

آخرین معامله 3,987 18.00 0.45
قیمت پایانی 3,927 42.00 1.06
اولین قیمت 3,950
قیمت دیروز 3,969
بازه روز 3,999 3,850
قیمت مجاز 4,167 3,771
بازه هفته 4,180 3,630
بازه سال - -
P/E 2065602
تعداد سهام 16.25 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.543 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 869
حجم معاملات 9.143 میلیون
ارزش معاملات 35.9 میلیارد
ارزش بازار 63.814 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.753 میلیون 6.843 میلیون
حقوقی 7.39 میلیون 2.3 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 236 206
حقیقی 229 205
حقوقی 7 1
تغییر حقوقی به حقیقی 19.988 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 20,000 3,977 3,987 4,724 2
2 3,800 3,950 3,988 10,000 1
1 350 3,940 3,989 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65