قیمت پایانی تغییر درصد
4,450 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,420 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,450 0.00 0.00
اولین قیمت 4,470
قیمت دیروز 4,450
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,672 4,228
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2340700
تعداد سهام 16.25 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 72.313 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
16 473,646 4,400 4,400 30,000 1
2 2,500 4,395 4,420 34,298 2
1 1,000 4,394 4,429 38,327 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/24)

65