قیمت پایانی تغییر درصد
3,429 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,457 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,429 0.00 0.00
اولین قیمت 3,499
قیمت دیروز 3,429
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,668 3,320
بازه هفته 3,666 3,352
بازه سال - -
P/E 1803654
تعداد سهام 16.25 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.863 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 55.721 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 15,571 3,457 3,470 100,000 1
1 12,880 3,451 3,480 57,422 3
2 37,664 3,450 3,488 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/3)

65