قیمت پایانی تغییر درصد
3,028 22.00 0.73

داده ها

آخرین معامله 3,012 6.00 0.20
قیمت پایانی 3,028 22.00 0.73
اولین قیمت 3,090
قیمت دیروز 3,006
بازه روز 3,099 2,996
قیمت مجاز 3,156 2,856
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1592728
تعداد سهام 16.25 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.288 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,510
حجم معاملات 15.78 میلیون
ارزش معاملات 47.776 میلیارد
ارزش بازار 49.205 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 15.746 میلیون 6.478 میلیون
حقوقی 34,000 9.303 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 520 235
حقیقی 519 230
حقوقی 1 5
تغییر حقوقی به حقیقی 28.065 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 3,007 3,020 30,000 2
1 10,000 3,006 3,021 2,987 1
1 2,000 3,005 3,026 30,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/31)

65