قیمت پایانی تغییر درصد
3,681 22.00 0.59

داده ها

آخرین معامله 3,650 53.00 1.43
قیمت پایانی 3,681 22.00 0.59
اولین قیمت 3,689
قیمت دیروز 3,703
بازه روز 3,720 3,645
قیمت مجاز 3,063 2,773
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1936206
تعداد سهام 16.25 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.414 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 345
حجم معاملات 3.987 میلیون
ارزش معاملات 14.678 میلیارد
ارزش بازار 59.816 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.672 میلیون 3.287 میلیون
حقوقی 1.315 میلیون 700,000
تعداد خرید فروش
مجموع 121 61
حقیقی 117 60
حقوقی 4 1
تغییر حقوقی به حقیقی 2.264 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 3,277 3,648 3,651 198 1
1 6,000 3,645 3,675 30,840 2
2 20,000 3,644 3,690 10,275 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65