قیمت پایانی تغییر درصد
2,932 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,938 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,932 0.00 0.00
اولین قیمت 3,000
قیمت دیروز 2,932
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,063 2,773
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1542232
تعداد سهام 16.25 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.414 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 47.645 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 3,905 2,938 2,950 50,000 2
1 10,000 2,937 2,953 9,000 1
2 2,910 2,936 2,956 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/1)

65