قیمت پایانی تغییر درصد
4,934 149.00 3.11

داده ها

آخرین معامله 5,010 225.00 4.70
قیمت پایانی 4,934 149.00 3.11
اولین قیمت 4,760
قیمت دیروز 4,785
بازه روز 5,024 4,690
قیمت مجاز 5,024 4,546
بازه هفته 4,859 4,330
بازه سال - -
P/E 2595284
تعداد سهام 16.25 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.23 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,405
حجم معاملات 13.625 میلیون
ارزش معاملات 67.228 میلیارد
ارزش بازار 80.178 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5.484 میلیون 10.003 میلیون
حقوقی 8.141 میلیون 3.622 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 223 664
حقیقی 220 657
حقوقی 3 7
تغییر حقوقی به حقیقی 22.294 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 1,527 4,999 4,999 1,401 1
1 333 4,985 5,000 20,000 1
1 333 4,980 5,010 23,258 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/16)

65