قیمت پایانی تغییر درصد
2,598 73.00 2.73

داده ها

آخرین معامله 2,662 9.00 0.34
قیمت پایانی 2,598 73.00 2.73
اولین قیمت 2,630
قیمت دیروز 2,671
بازه روز 2,750 2,538
قیمت مجاز 1,545 1,399
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 519600
تعداد سهام 8.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.4 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 495
حجم معاملات 6.811 میلیون
ارزش معاملات 17.692 میلیارد
ارزش بازار 22.083 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5.811 میلیون 6.811 میلیون
حقوقی 1,000,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 119 159
حقیقی 118 159
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 2.598 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,191 2,662 2,680 1,000 1
1 20,757 2,660 2,698 400 1
1 33,200 2,650 2,700 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65