قیمت پایانی تغییر درصد
1,072 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,098 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,072 0.00 0.00
اولین قیمت 1,062
قیمت دیروز 1,072
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,125 1,019
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 214400
تعداد سهام 8.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.4 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 9.112 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 8,000 971 1,108 5,000 1
1 100,000 951 1,110 10,000 1
0 0 0 1,416 20,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/22)

65