قیمت پایانی تغییر درصد
1,749 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,664 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,749 0.00 0.00
اولین قیمت 1,664
قیمت دیروز 1,749
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,836 1,662
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 349800
تعداد سهام 8.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.4 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 14.867 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 1,664 52,057 2
0 0 0 1,770 3,000 1
0 0 0 1,844 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/1)

65