قیمت پایانی تغییر درصد
2,914 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,970 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,914 0.00 0.00
اولین قیمت 2,912
قیمت دیروز 2,914
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,201 2,897
بازه هفته 3,278 3,045
بازه سال - -
P/E 582800
تعداد سهام 8.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.12 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 24.769 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 10,000 2,907 2,987 990 1
2 10,000 2,906 3,000 100,759 2
1 5,000 2,905 3,014 100,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/29)

65