قیمت پایانی تغییر درصد
3,270 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,273 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,270 0.00 0.00
اولین قیمت 3,298
قیمت دیروز 3,270
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,462 3,134
بازه هفته 3,684 3,222
بازه سال - -
P/E 654000
تعداد سهام 8.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.842 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 27.795 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 332 3,273 3,280 8,947 1
1 1,962 3,272 3,310 32,000 2
1 613 3,271 3,314 2,013 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65