قیمت پایانی تغییر درصد
1,007 4.00 0.40

داده ها

آخرین معامله 993 18.00 1.78
قیمت پایانی 1,007 4.00 0.40
اولین قیمت 1,001
قیمت دیروز 1,011
بازه روز 1,007 977
قیمت مجاز 1,148 1,040
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 201400
تعداد سهام 8.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 87
حجم معاملات 810,268
ارزش معاملات 806.641 میلیون
ارزش بازار 8.56 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 698,883 810,268
حقوقی 111,385 0
تعداد خرید فروش
مجموع 33 16
حقیقی 32 16
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 112.165 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,000 978 1,002 100 1
1 18,615 977 1,003 16,792 1
1 10,000 975 1,010 12,544 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65