قیمت پایانی تغییر درصد
1,863 6.00 0.32

داده ها

آخرین معامله 1,800 69.00 3.69
قیمت پایانی 1,863 6.00 0.32
اولین قیمت 1,777
قیمت دیروز 1,869
بازه روز 1,800 1,776
قیمت مجاز 1,545 1,399
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 372600
تعداد سهام 8.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.4 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 29
حجم معاملات 251,905
ارزش معاملات 449.162 میلیون
ارزش بازار 15.836 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 34,531 251,905
حقوقی 217,374 0
تعداد خرید فروش
مجموع 12 10
حقیقی 11 10
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 404.968 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 27,626 1,778 1,799 3,000 1
2 1,600 1,776 1,800 10,000 1
0 0 0 1,819 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/28)

65