قیمت پایانی تغییر درصد
1,545 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,550 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,545 0.00 0.00
اولین قیمت 1,501
قیمت دیروز 1,545
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,545 1,399
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 309000
تعداد سهام 8.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.4 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 13.133 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 119,845 1,545 1,552 50 1
1 1,130 1,540 1,560 10,000 1
1 5,000 1,481 1,588 4,536 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65