قیمت پایانی تغییر درصد
2,867 86.00 3.09

داده ها

آخرین معامله 2,878 97.00 3.49
قیمت پایانی 2,867 86.00 3.09
اولین قیمت 2,800
قیمت دیروز 2,781
بازه روز 2,900 2,700
قیمت مجاز 2,920 2,642
بازه هفته 3,060 2,674
بازه سال - -
P/E 1416298
تعداد سهام 800 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 320,000

معاملات

تعداد معاملات 628
حجم معاملات 2.847 میلیون
ارزش معاملات 8.16 میلیارد
ارزش بازار 2.294 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.782 میلیون 2.846 میلیون
حقوقی 64,803 1,000
تعداد خرید فروش
مجموع 203 167
حقیقی 201 166
حقوقی 2 1
تغییر حقوقی به حقیقی 182.923 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 24,740 2,878 2,879 10,000 1
2 21,942 2,869 2,880 12,767 3
1 891 2,868 2,885 400 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/28)

65