قیمت پایانی تغییر درصد
3,003 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,050 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,003 0.00 0.00
اولین قیمت 2,940
قیمت دیروز 3,003
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,047 2,757
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1483482
تعداد سهام 800 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 320,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.402 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 29,710 3,050 3,129 1,500 1
1 17,274 2,881 3,130 4,810 2
1 9,108 2,880 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/27)

65