قیمت پایانی تغییر درصد
1,956 21.00 1.09

داده ها

آخرین معامله 2,031 96.00 4.96
قیمت پایانی 1,956 21.00 1.09
اولین قیمت 1,950
قیمت دیروز 1,935
بازه روز 2,031 1,950
قیمت مجاز 2,010 1,820
بازه هفته 1,913 1,913
بازه سال - -
P/E 966264
تعداد سهام 800 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 361,533

معاملات

تعداد معاملات 13
حجم معاملات 104,410
ارزش معاملات 208.662 میلیون
ارزش بازار 1.565 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 4,410 104,410
حقوقی 100,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 2 7
حقیقی 1 7
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 195.6 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 30,800 1,990 2,031 2,171 2
1 15,400 1,954 0 0 0
1 3,186 1,836 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/27)

65