قیمت پایانی تغییر درصد
2,972 64.00 2.11

داده ها

آخرین معامله 2,889 147.00 4.84
قیمت پایانی 2,972 64.00 2.11
اولین قیمت 2,888
قیمت دیروز 3,036
بازه روز 2,889 2,887
قیمت مجاز 3,187 2,885
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1468168
تعداد سهام 800 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 320,000

معاملات

تعداد معاملات 22
حجم معاملات 137,265
ارزش معاملات 396.365 میلیون
ارزش بازار 2.378 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 137,265 137,265
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 14 10
حقیقی 14 10
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 50,000 2,890 2,950 3,945 1
4 98,326 2,889 3,000 4,000 1
3 80,591 2,888 3,020 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65