قیمت پایانی تغییر درصد
2,954 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,940 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,954 0.00 0.00
اولین قیمت 3,000
قیمت دیروز 2,954
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,047 2,757
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1459276
تعداد سهام 800 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 320,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.363 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,211 2,937 2,950 56,394 2
1 8,519 2,936 2,995 200 1
1 1,000 2,924 2,997 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65