قیمت پایانی تغییر درصد
2,844 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,975 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,844 0.00 0.00
اولین قیمت 2,975
قیمت دیروز 2,844
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,986 2,702
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1404936
تعداد سهام 800 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 320,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.275 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,000 2,702 2,950 1,290 2
1 2,000 2,400 2,985 3,000 1
0 0 0 2,986 36,678 6

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/26)

65