قیمت پایانی تغییر درصد
2,555 50.00 2.00

داده ها

آخرین معامله 2,599 94.00 3.75
قیمت پایانی 2,555 50.00 2.00
اولین قیمت 2,625
قیمت دیروز 2,505
بازه روز 2,625 2,381
قیمت مجاز 2,630 2,380
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1262170
تعداد سهام 800 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 320,000

معاملات

تعداد معاملات 58
حجم معاملات 618,470
ارزش معاملات 1.58 میلیارد
ارزش بازار 2.044 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 118,470 118,470
حقوقی 500,000 500,000
تعداد خرید فروش
مجموع 22 12
حقیقی 21 11
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 2,424 2,600 400 1
1 2,000 2,421 2,619 450 2
1 6,200 2,410 2,620 200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65