قیمت پایانی تغییر درصد
5,862 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,830 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,862 0.00 0.00
اولین قیمت 5,824
قیمت دیروز 5,862
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,003 5,433
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3235824
تعداد سهام 1.2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 480,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.034 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,100 5,830 5,885 650 1
1 206 5,802 5,887 12 1
1 5,000 5,721 5,890 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/25)

65