قیمت پایانی تغییر درصد
9,221 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,200 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,221 0.00 0.00
اولین قیمت 9,300
قیمت دیروز 9,221
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,685 8,763
بازه هفته 9,800 9,100
بازه سال - -
P/E 5089992
تعداد سهام 1.26 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 504,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 11.618 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 200 9,152 9,200 17,889 1
2 434 9,151 9,229 287 1
1 111 9,071 9,250 5,990 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65