قیمت پایانی تغییر درصد
4,021 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,021 0.00 0.00
اولین قیمت 4,050
قیمت دیروز 4,021
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,268 3,862
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2219592
تعداد سهام 1.2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 480,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.825 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 40,242 4,000 4,049 1,700 1
1 500 3,977 4,050 20,000 2
1 2,500 3,974 4,070 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65