قیمت پایانی تغییر درصد
6,736 119.00 1.74

داده ها

آخرین معامله 6,590 265.00 3.87
قیمت پایانی 6,736 119.00 1.74
اولین قیمت 6,699
قیمت دیروز 6,855
بازه روز 6,699 6,513
قیمت مجاز 5,617 5,083
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3718272
تعداد سهام 1.2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 480,000

معاملات

تعداد معاملات 46
حجم معاملات 182,386
ارزش معاملات 1.19 میلیارد
ارزش بازار 8.083 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 37,361 182,386
حقوقی 145,025 0
تعداد خرید فروش
مجموع 18 25
حقیقی 15 25
حقوقی 3 0
تغییر حقوقی به حقیقی 976.888 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 6,530 6,590 4,500 1
3 1,936 6,522 6,600 2,470 1
1 1,041 6,521 6,610 1,670 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/27)

65