داده ها

آخرین معامله 6,290 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,321 0.00 0.00
اولین قیمت 6,400
قیمت دیروز 6,321
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,535 6,155
بازه هفته 6,731 6,535
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 96 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 606.816 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 71,491 6,213 6,388 2,840 1
1 3,000 6,211 6,400 3,463 3
1 6,422 6,200 6,445 9,640 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65