داده ها

آخرین معامله 3,911 50.00 1.26
قیمت پایانی 3,914 47.00 1.19
اولین قیمت 4,069
قیمت دیروز 3,961
بازه روز 4,069 3,831
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 96 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 64
حجم معاملات 366,189
ارزش معاملات 1.433 میلیارد
ارزش بازار 375.744 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 366,189 366,189
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 32 25
حقیقی 32 25
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/28)

65