داده ها

آخرین معامله 3,252 35.00 1.06
قیمت پایانی 3,275 12.00 0.37
اولین قیمت 3,400
قیمت دیروز 3,287
بازه روز 3,400 3,211
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 96 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 547
حجم معاملات 3.146 میلیون
ارزش معاملات 10.304 میلیارد
ارزش بازار 314.4 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.146 میلیون 3.046 میلیون
حقوقی 0 100,000
تعداد خرید فروش
مجموع 188 159
حقیقی 188 158
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 327.5 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/31)

65