داده ها

آخرین معامله 21,500 0.00 0.00
قیمت پایانی 21,450 0.00 0.00
اولین قیمت 21,470
قیمت دیروز 21,450
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 21,039 19,037
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 61368450
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 40,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.145 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,563 21,426 21,740 277 2
1 10,000 21,318 21,800 1,100 2
1 5,000 21,211 21,850 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65