قیمت پایانی تغییر درصد
50,118 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 51,199 0.00 0.00
قیمت پایانی 50,118 0.00 0.00
اولین قیمت 50,000
قیمت دیروز 50,118
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 53,245 48,175
بازه هفته 51,199 47,751
بازه سال - -
P/E 143387598
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 40,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.012 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2 50,300 51,199 178 1
1 4,045 49,900 51,568 900 1
1 250 49,602 51,599 40 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/21)

65