داده ها

آخرین معامله 22,900 0.00 0.00
قیمت پایانی 22,520 0.00 0.00
اولین قیمت 22,864
قیمت دیروز 22,520
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 23,646 21,394
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 64429720
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 40,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.252 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 6,000 22,901 23,359 1,000 1
2 1,455 22,900 23,360 3,200 1
2 904 22,300 23,368 200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/31)

65