داده ها

آخرین معامله 20,440 450.00 2.25
قیمت پایانی 20,016 26.00 0.13
اولین قیمت 20,489
قیمت دیروز 19,990
بازه روز 20,489 20,400
قیمت مجاز 20,989 18,991
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 57265776
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 40,000

معاملات

تعداد معاملات 4
حجم معاملات 2,172
ارزش معاملات 44.459 میلیون
ارزش بازار 2.002 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2,172 2,100
حقوقی 0 72
تعداد خرید فروش
مجموع 3 4
حقیقی 3 3
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 1.441 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 680 19,557 20,440 933 1
1 400 19,556 20,444 1,000 1
1 10,000 19,490 20,488 10,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65