قیمت پایانی تغییر درصد
55,735 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 57,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 55,735 0.00 0.00
اولین قیمت 59,900
قیمت دیروز 55,735
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 61,154 55,330
بازه هفته 59,900 55,330
بازه سال - -
P/E 159457835
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 40,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.574 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 140 56,303 58,235 27 1
1 1,000 55,600 59,800 300 1
1 150 55,511 59,889 150 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65