قیمت پایانی تغییر درصد
32,512 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 33,998 0.00 0.00
قیمت پایانی 32,512 0.00 0.00
اولین قیمت 34,066
قیمت دیروز 32,512
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 21,039 19,037
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 93016832
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 40,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.251 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 42,907 800 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65