قیمت پایانی تغییر درصد
5,568 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,312 256.00 4.60
قیمت پایانی 5,568 0.00 0.00
اولین قیمت 5,692
قیمت دیروز 5,568
بازه روز 5,692 5,312
قیمت مجاز 5,885 5,325
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4020096
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 240,000

معاملات

تعداد معاملات 2
حجم معاملات 300
ارزش معاملات 1.67 میلیون
ارزش بازار 3.341 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 300 300
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 2 2
حقیقی 2 2
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,100 5,312 5,688 965 3
4 2,700 5,290 5,689 2,200 2
0 0 0 5,690 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65