قیمت پایانی تغییر درصد
8,419 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,100 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,419 0.00 0.00
اولین قیمت 8,150
قیمت دیروز 8,419
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,723 7,893
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 6078518
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 100,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.105 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 150 8,010 8,500 120 1
1 130 8,006 8,839 15,100 2
3 1,500 7,999 8,847 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/29)

65