قیمت پایانی تغییر درصد
12,831 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 13,403 0.00 0.00
قیمت پایانی 12,831 0.00 0.00
اولین قیمت 13,403
قیمت دیروز 12,831
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 13,403 12,127
بازه هفته 13,403 13,403
بازه سال - -
P/E 9263982
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 12.831 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
39 250,789 13,403 18,500 2,379 1
2 4,007 13,344 24,078 919 1
1 100 13,272 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/28)

65