قیمت پایانی تغییر درصد
6,299 328.00 4.95

داده ها

آخرین معامله 6,600 27.00 0.41
قیمت پایانی 6,299 328.00 4.95
اولین قیمت 6,296
قیمت دیروز 6,627
بازه روز 6,600 6,296
قیمت مجاز 6,958 6,296
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4547878
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 240,000

معاملات

تعداد معاملات 27
حجم معاملات 265,764
ارزش معاملات 1.674 میلیارد
ارزش بازار 3.779 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 265,764 265,764
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 14 11
حقیقی 14 11
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
9 7,661 6,296 6,600 400 1
0 0 0 6,700 2,000 1
0 0 0 6,799 1,080 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/23)

65