قیمت پایانی تغییر درصد
22,311 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 23,236 0.00 0.00
قیمت پایانی 22,311 0.00 0.00
اولین قیمت 23,236
قیمت دیروز 22,311
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 23,236 21,024
بازه هفته 21,208 20,811
بازه سال - -
P/E 16108542
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 22.311 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
38 33,395 23,236 0 0 0
1 110 23,235 0 0 0
1 50 22,100 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65