قیمت پایانی تغییر درصد
20,906 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 20,200 0.00 0.00
قیمت پایانی 20,906 0.00 0.00
اولین قیمت 20,998
قیمت دیروز 20,906
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 21,951 19,861
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 15094132
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 20.906 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 495 20,200 20,510 10,000 1
1 100 20,117 20,600 500 1
1 2,000 20,101 20,750 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/28)

65