قیمت پایانی تغییر درصد
5,652 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,927 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,652 0.00 0.00
اولین قیمت 5,927
قیمت دیروز 5,652
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,885 5,325
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4080744
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 240,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.391 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,100 5,927 0 0 0
1 3,500 5,923 0 0 0
1 1,000 5,771 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/31)

65