قیمت پایانی تغییر درصد
3,700 171.00 4.42

داده ها

آخرین معامله 3,679 192.00 4.96
قیمت پایانی 3,700 171.00 4.42
اولین قیمت 3,871
قیمت دیروز 3,871
بازه روز 3,871 3,678
قیمت مجاز 1,603 1,451
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1073000
تعداد سهام 551 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 288
حجم معاملات 1.354 میلیون
ارزش معاملات 5.009 میلیارد
ارزش بازار 2.039 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.274 میلیون 1.354 میلیون
حقوقی 80,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 93 87
حقیقی 92 87
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 296 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 47 3,679 3,697 7,000 2
5 121,444 3,678 3,698 12,245 4
0 0 0 3,700 31,842 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/27)

65