قیمت پایانی تغییر درصد
1,103 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,118 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,103 0.00 0.00
اولین قیمت 1,116
قیمت دیروز 1,103
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,152 1,044
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 319870
تعداد سهام 551 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 607.753 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 9,000 1,098 1,126 9,260 1
2 10,000 1,096 1,127 1,521 2
1 15,000 1,095 1,130 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65