قیمت پایانی تغییر درصد
2,076 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,060 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,076 0.00 0.00
اولین قیمت 2,157
قیمت دیروز 2,076
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,603 1,451
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 602040
تعداد سهام 551 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.144 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 30,000 2,059 2,094 2,390 1
1 5,000 2,057 2,100 50,356 2
1 50,000 2,056 2,120 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/28)

65