قیمت پایانی تغییر درصد
1,316 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,300 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,316 0.00 0.00
اولین قیمت 1,340
قیمت دیروز 1,316
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,603 1,451
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 381640
تعداد سهام 551 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 725.116 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 1,288 1,337 11,717 1
7 165,343 1,287 1,338 28,301 5
1 1,000 1,271 1,339 51,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/27)

65