قیمت پایانی تغییر درصد
6,178 8.00 0.13

داده ها

آخرین معامله 6,157 13.00 0.21
قیمت پایانی 6,178 8.00 0.13
اولین قیمت 6,200
قیمت دیروز 6,170
بازه روز 6,449 6,000
قیمت مجاز 6,478 5,862
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1791620
تعداد سهام 861 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 344
حجم معاملات 886,434
ارزش معاملات 5.476 میلیارد
ارزش بازار 5.319 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 876,523 866,523
حقوقی 10,000 20,000
تعداد خرید فروش
مجموع 150 102
حقیقی 149 101
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 61.78 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 167 6,156 6,157 89 1
1 267 6,101 6,158 6,792 1
2 13,930 6,100 6,159 25,250 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65