قیمت پایانی تغییر درصد
1,445 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,421 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,445 0.00 0.00
اولین قیمت 1,465
قیمت دیروز 1,445
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,314 1,190
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 419050
تعداد سهام 451 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 651.695 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 180 1,421 1,438 15,000 2
1 5,988 1,413 1,439 14,697 2
1 2,683 1,411 1,440 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65