قیمت پایانی تغییر درصد
4,579 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,522 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,579 0.00 0.00
اولین قیمت 4,600
قیمت دیروز 4,579
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,823 4,365
بازه هفته 4,750 4,470
بازه سال - -
P/E 1327910
تعداد سهام 861 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.943 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 7,153 4,515 4,560 34,993 1
1 30,000 4,510 4,590 20,500 2
1 22,116 4,502 4,599 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65