قیمت پایانی تغییر درصد
1,882 56.00 3.07

داده ها

آخرین معامله 1,867 41.00 2.25
قیمت پایانی 1,882 56.00 3.07
اولین قیمت 1,881
قیمت دیروز 1,826
بازه روز 1,899 1,830
قیمت مجاز 1,603 1,451
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 545780
تعداد سهام 551 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 133
حجم معاملات 549,049
ارزش معاملات 1.034 میلیارد
ارزش بازار 1.037 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 474,967 486,219
حقوقی 74,082 62,830
تعداد خرید فروش
مجموع 50 49
حقیقی 48 48
حقوقی 2 1
تغییر حقوقی به حقیقی 21.176 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,995 1,834 1,867 14,110 2
1 2,000 1,833 1,868 15,800 1
1 5,500 1,832 1,869 20,800 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/4)

65