قیمت پایانی تغییر درصد
3,834 22.00 0.57

داده ها

آخرین معامله 3,950 94.00 2.44
قیمت پایانی 3,834 22.00 0.57
اولین قیمت 3,764
قیمت دیروز 3,856
بازه روز 3,970 3,750
قیمت مجاز 4,048 3,664
بازه هفته 4,100 3,630
بازه سال - -
P/E 1364904
تعداد سهام 10 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.495 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 413
حجم معاملات 2.014 میلیون
ارزش معاملات 7.709 میلیارد
ارزش بازار 38.34 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 411,393 1.964 میلیون
حقوقی 1.602 میلیون 50,000
تعداد خرید فروش
مجموع 111 49
حقیقی 56 48
حقوقی 55 1
تغییر حقوقی به حقیقی 5.951 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,000 3,801 3,950 7,464 2
2 6,222 3,800 3,952 3,000 1
1 499 3,752 3,954 9,757 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65