قیمت پایانی تغییر درصد
2,701 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,720 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,701 0.00 0.00
اولین قیمت 2,720
قیمت دیروز 2,701
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,836 2,566
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 961556
تعداد سهام 6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 16.206 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 21,073 2,600 2,753 12,093 2
1 400 2,571 2,794 2,000 1
1 397 2,565 2,800 95,000 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/14)

65