قیمت پایانی تغییر درصد
2,566 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,564 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,566 0.00 0.00
اولین قیمت 2,600
قیمت دیروز 2,566
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,836 2,566
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 913496
تعداد سهام 6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 15.396 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 9,604 2,564 2,569 35,000 1
2 45,816 2,561 2,578 8,000 1
1 70,000 2,560 2,580 50,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/1)

65