قیمت پایانی تغییر درصد
3,383 3.00 0.09

داده ها

آخرین معامله 3,384 2.00 0.06
قیمت پایانی 3,383 3.00 0.09
اولین قیمت 3,302
قیمت دیروز 3,386
بازه روز 3,420 3,302
قیمت مجاز 2,836 2,566
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1204348
تعداد سهام 6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 56
حجم معاملات 288,749
ارزش معاملات 968.747 میلیون
ارزش بازار 20.298 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 227,249 288,749
حقوقی 61,500 0
تعداد خرید فروش
مجموع 22 29
حقیقی 21 29
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 208.055 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 12,351 3,360 3,384 14,000 1
1 1,306 3,355 3,386 6,714 1
1 8,479 3,350 3,388 2,050 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65