قیمت پایانی تغییر درصد
4,145 194.00 4.91

داده ها

آخرین معامله 4,136 185.00 4.68
قیمت پایانی 4,145 194.00 4.91
اولین قیمت 4,148
قیمت دیروز 3,951
بازه روز 4,148 4,000
قیمت مجاز 2,836 2,566
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1475620
تعداد سهام 6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 301
حجم معاملات 3.927 میلیون
ارزش معاملات 16.28 میلیارد
ارزش بازار 24.87 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.625 میلیون 1.533 میلیون
حقوقی 2.313 میلیون 2.404 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 98 110
حقیقی 95 91
حقوقی 3 19
تغییر حقوقی به حقیقی 378.074 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 4,057 4,135 4,136 20,089 2
1 2,000 4,134 4,137 23,121 9
1 1,856 4,133 4,138 26,858 9

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/27)

65