قیمت پایانی تغییر درصد
1,721 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,700 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,721 0.00 0.00
اولین قیمت 1,749
قیمت دیروز 1,721
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,814 1,642
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 612676
تعداد سهام 6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.4 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 10.326 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 1,699 1,700 1,387 1
1 1,000 1,697 1,735 90,000 3
2 20,000 1,695 1,745 155,000 6

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65