قیمت پایانی تغییر درصد
1,841 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,792 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,841 0.00 0.00
اولین قیمت 1,900
قیمت دیروز 1,841
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,965 1,779
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 655396
تعداد سهام 6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.4 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 11.046 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 300,000 1,791 1,870 7,000 1
1 11,000 1,780 1,877 10,000 1
0 0 0 1,879 24,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/28)

65