قیمت پایانی تغییر درصد
15,735 27.00 0.17

داده ها

آخرین معامله 15,870 162.00 1.03
قیمت پایانی 15,735 27.00 0.17
اولین قیمت 15,555
قیمت دیروز 15,708
بازه روز 16,002 15,362
قیمت مجاز 16,493 14,923
بازه هفته 16,299 15,000
بازه سال - -
P/E 1337475
تعداد سهام 9 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 643,625

معاملات

تعداد معاملات 99
حجم معاملات 147,597
ارزش معاملات 2.336 میلیارد
ارزش بازار 141.615 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 17,859 147,597
حقوقی 129,738 0
تعداد خرید فروش
مجموع 35 63
حقیقی 31 63
حقوقی 4 0
تغییر حقوقی به حقیقی 2.041 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 479 15,410 15,860 10,586 2
1 1,000 15,405 15,869 3,000 1
1 1,000 15,393 15,870 11,303 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65