قیمت پایانی تغییر درصد
9,161 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,758 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,161 0.00 0.00
اولین قیمت 8,752
قیمت دیروز 9,161
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,619 8,703
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 778685
تعداد سهام 9 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.074 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 82.449 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 170 8,725 9,197 1,500 1
1 5,000 8,540 9,289 1,000 1
0 0 0 9,478 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/1)

65