قیمت پایانی تغییر درصد
8,745 5.00 0.06

داده ها

آخرین معامله 8,438 312.00 3.57
قیمت پایانی 8,745 5.00 0.06
اولین قیمت 8,755
قیمت دیروز 8,750
بازه روز 8,755 8,350
قیمت مجاز 9,830 8,894
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 743325
تعداد سهام 9 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.056 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 9
حجم معاملات 19,399
ارزش معاملات 164.556 میلیون
ارزش بازار 78.705 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1,146 19,399
حقوقی 18,253 0
تعداد خرید فروش
مجموع 6 7
حقیقی 4 7
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 159.622 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 25,816 8,440 8,737 700 1
2 21,050 8,439 8,738 3,000 1
2 22,005 8,438 8,739 172 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/28)

65