قیمت پایانی تغییر درصد
12,039 4.00 0.03

داده ها

آخرین معامله 12,299 264.00 2.19
قیمت پایانی 12,039 4.00 0.03
اولین قیمت 12,314
قیمت دیروز 12,035
بازه روز 12,314 12,299
قیمت مجاز 9,830 8,894
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1023315
تعداد سهام 9 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.056 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 6
حجم معاملات 12,781
ارزش معاملات 157.295 میلیون
ارزش بازار 108.351 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 12,781 12,700
حقوقی 0 81
تعداد خرید فروش
مجموع 2 6
حقیقی 2 5
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 975,159

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 100 11,800 12,299 180 1
1 10,000 11,794 12,312 1,178 2
1 1,384 11,705 12,313 704 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65