قیمت پایانی تغییر درصد
4,704 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,933 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,704 0.00 0.00
اولین قیمت 4,933
قیمت دیروز 4,704
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,915 4,447
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 399840
تعداد سهام 8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.643 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 37.632 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
7 201,817 4,933 7,490 399 2
1 17,000 4,710 0 0 0
1 8,900 4,700 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/27)

65