قیمت پایانی تغییر درصد
9,205 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,205 0.00 0.00
اولین قیمت 9,000
قیمت دیروز 9,205
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,830 8,894
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 782425
تعداد سهام 9 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.056 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 82.845 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 150 8,924 9,037 2,000 2
1 3,000 8,921 9,039 532 1
2 3,335 8,920 9,040 12,132 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65