قیمت پایانی تغییر درصد
2,485 29.00 1.18

داده ها

آخرین معامله 2,578 122.00 4.97
قیمت پایانی 2,485 29.00 1.18
اولین قیمت 2,500
قیمت دیروز 2,456
بازه روز 2,578 2,500
قیمت مجاز 1,990 1,802
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2485
تعداد سهام 13.131 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 5.252 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 115
حجم معاملات 1.293 میلیون
ارزش معاملات 3.299 میلیارد
ارزش بازار 32.631 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 922,504 703,804
حقوقی 370,845 589,545
تعداد خرید فروش
مجموع 24 62
حقیقی 22 58
حقوقی 2 4
تغییر حقوقی به حقیقی 543.47 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 211,105 2,578 2,589 20 1
1 7,332 2,577 2,609 5,500 1
1 500 2,558 2,612 70 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65