قیمت پایانی تغییر درصد
3,256 29.00 0.90

داده ها

آخرین معامله 3,166 61.00 1.89
قیمت پایانی 3,256 29.00 0.90
اولین قیمت 3,310
قیمت دیروز 3,227
بازه روز 3,388 3,077
قیمت مجاز 3,388 3,066
بازه هفته 3,711 3,183
بازه سال - -
P/E 3256
تعداد سهام 13.131 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.695 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 8,407
حجم معاملات 82.272 میلیون
ارزش معاملات 267.859 میلیارد
ارزش بازار 42.755 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 57.002 میلیون 50.727 میلیون
حقوقی 25.27 میلیون 31.545 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 3,195 1,746
حقیقی 3,186 1,734
حقوقی 9 12
تغییر حقوقی به حقیقی 20.432 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 42,143 3,199 3,199 35,000 4
1 650 3,170 3,200 153,800 7
1 3,000 3,161 3,209 26,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/30)

65