قیمت پایانی تغییر درصد
1,175 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,141 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,175 0.00 0.00
اولین قیمت 1,141
قیمت دیروز 1,175
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,233 1,117
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1175
تعداد سهام 13.131 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 5.252 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 15.429 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 4,500 1,141 1,188 3,000 1
1 5,000 1,138 1,189 24,100 1
1 4,000 1,133 1,198 3,100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65