قیمت پایانی تغییر درصد
1,904 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,914 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,904 0.00 0.00
اولین قیمت 1,865
قیمت دیروز 1,904
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,990 1,802
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1904
تعداد سهام 13.131 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 5.252 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 25.001 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
6 164,184 1,866 1,914 23,147 1
1 600 1,861 1,915 1,000 1
1 2,000 1,854 1,925 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/20)

65