قیمت پایانی تغییر درصد
1,078 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,110 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,078 0.00 0.00
اولین قیمت 1,090
قیمت دیروز 1,078
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,160 1,050
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1078
تعداد سهام 13.131 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 14.155 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 15,000 1,050 1,086 2,760 1
1 1,000 1,047 1,090 5,000 1
2 70,000 1,045 1,107 4,500 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65