قیمت پایانی تغییر درصد
3,140 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,145 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,140 0.00 0.00
اولین قیمت 3,140
قیمت دیروز 3,140
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,145 2,847
بازه هفته 3,145 2,896
بازه سال - -
P/E 3140
تعداد سهام 13.131 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.35 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 41.231 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
879 17.964 میلیون 3,145 3,158 4,500 2
15 86,417 3,144 3,170 1,000 1
7 27,154 3,143 3,200 30,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65