قیمت پایانی تغییر درصد
4,573 11.00 0.24

داده ها

آخرین معامله 4,565 3.00 0.07
قیمت پایانی 4,573 11.00 0.24
اولین قیمت 4,571
قیمت دیروز 4,562
بازه روز 4,690 4,450
قیمت مجاز 1,990 1,802
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4573
تعداد سهام 13.131 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 5.252 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 217
حجم معاملات 769,344
ارزش معاملات 3.536 میلیارد
ارزش بازار 60.048 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 481,798 447,025
حقوقی 287,546 322,319
تعداد خرید فروش
مجموع 43 53
حقیقی 41 51
حقوقی 2 2
تغییر حقوقی به حقیقی 159.017 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,807 4,465 4,565 12,814 1
1 2,463 4,453 4,570 45,842 2
1 5,000 4,451 4,577 15,366 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/27)

65