قیمت پایانی تغییر درصد
4,633 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,549 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,633 0.00 0.00
اولین قیمت 4,600
قیمت دیروز 4,633
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,830 4,370
بازه هفته 4,830 4,400
بازه سال - -
P/E 4633
تعداد سهام 13.131 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 60.836 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 4,410 4,549 29,100 1
1 500 4,403 4,569 4,000 1
4 106,960 4,400 4,570 32,100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/28)

65