قیمت پایانی تغییر درصد
2,038 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,012 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,038 0.00 0.00
اولین قیمت 2,130
قیمت دیروز 2,038
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,139 1,937
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2038
تعداد سهام 13.131 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 5.02 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 26.761 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 7,141 1,951 2,080 1,000 1
0 0 0 2,100 1,000 1
0 0 0 2,110 25,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/29)

65