قیمت پایانی تغییر درصد
1,483 61.00 3.95

داده ها

آخرین معامله 1,467 77.00 4.99
قیمت پایانی 1,483 61.00 3.95
اولین قیمت 1,560
قیمت دیروز 1,544
بازه روز 1,600 1,467
قیمت مجاز 1,621 1,467
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 231348
تعداد سهام 2.6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.04 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 736
حجم معاملات 14.109 میلیون
ارزش معاملات 20.925 میلیارد
ارزش بازار 3.856 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 7.073 میلیون 13.54 میلیون
حقوقی 7.035 میلیون 568,447
تعداد خرید فروش
مجموع 224 157
حقیقی 220 155
حقوقی 4 2
تغییر حقوقی به حقیقی 9.59 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 20,000 1,451 1,467 17,842 1
0 0 0 1,469 19,000 1
0 0 0 1,471 5,463 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65