قیمت پایانی تغییر درصد
1,483 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,467 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,483 0.00 0.00
اولین قیمت 1,560
قیمت دیروز 1,483
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,621 1,467
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 231348
تعداد سهام 2.6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.04 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.856 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 20,000 1,451 1,467 17,842 1
0 0 0 1,469 19,000 1
0 0 0 1,471 5,463 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65