قیمت پایانی تغییر درصد
3,117 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,087 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,117 0.00 0.00
اولین قیمت 3,001
قیمت دیروز 3,117
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,305 2,991
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 486252
تعداد سهام 2.6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.04 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 8.104 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 24 3,105 3,105 22,999 1
1 6,550 3,088 3,109 3,813 1
1 623 3,087 3,110 17,100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65