قیمت پایانی تغییر درصد
1,017 3.00 0.29

داده ها

آخرین معامله 1,020 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,017 3.00 0.29
اولین قیمت 1,021
قیمت دیروز 1,020
بازه روز 1,039 1,006
قیمت مجاز 1,183 1,071
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 158652
تعداد سهام 2.6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.04 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 565
حجم معاملات 7.856 میلیون
ارزش معاملات 7.989 میلیارد
ارزش بازار 2.644 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 6.526 میلیون 4.091 میلیون
حقوقی 1.33 میلیون 3.766 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 255 86
حقیقی 252 84
حقوقی 3 2
تغییر حقوقی به حقیقی 2.477 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,381 1,015 1,020 173,831 7
1 1,969 1,011 1,024 30,000 1
1 32,000 1,010 1,025 31,539 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/27)

65