قیمت پایانی تغییر درصد
1,696 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,713 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,696 0.00 0.00
اولین قیمت 1,709
قیمت دیروز 1,696
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,464 1,326
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 264576
تعداد سهام 2.6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.04 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.41 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 50,000 1,700 1,713 2,307 1
1 10,000 1,692 1,719 2,000 1
2 107,035 1,690 1,720 38,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/2)

65