قیمت پایانی تغییر درصد
1,837 37.00 2.06

داده ها

آخرین معامله 1,831 31.00 1.72
قیمت پایانی 1,837 37.00 2.06
اولین قیمت 1,828
قیمت دیروز 1,800
بازه روز 1,869 1,801
قیمت مجاز 1,464 1,326
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 286572
تعداد سهام 2.6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.04 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 326
حجم معاملات 2.956 میلیون
ارزش معاملات 5.429 میلیارد
ارزش بازار 4.776 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.357 میلیون 2.782 میلیون
حقوقی 598,997 174,457
تعداد خرید فروش
مجموع 79 119
حقیقی 76 117
حقوقی 3 2
تغییر حقوقی به حقیقی 779.88 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 8,291 1,831 1,848 38,000 1
2 3,000 1,830 1,850 132,381 4
1 18,000 1,829 1,855 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65