قیمت پایانی تغییر درصد
1,781 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,781 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,781 0.00 0.00
اولین قیمت 1,781
قیمت دیروز 1,781
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,870 1,692
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 277836
تعداد سهام 2.6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.04 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.631 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
166 9.733 میلیون 1,781 0 0 0
2 23,393 1,780 0 0 0
1 100,000 1,750 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65