داده ها

آخرین معامله 2,800 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,708 0.00 0.00
اولین قیمت 2,701
قیمت دیروز 2,708
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,985 2,701
بازه هفته 2,990 2,766
بازه سال - -
P/E 969464
تعداد سهام 1.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 720,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.874 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 2,710 2,800 3,460 1
1 8,100 2,705 2,838 10,000 1
2 12,000 2,702 2,843 15,435 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/29)

65