داده ها

آخرین معامله 990 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,017 0.00 0.00
اولین قیمت 1,036
قیمت دیروز 1,017
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,065 965
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 364086
تعداد سهام 1.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 720,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.831 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 987 1,024 7,000 2
1 17,454 985 1,025 126,584 5
1 35,000 970 1,028 1,941 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65