داده ها

آخرین معامله 1,525 1.00 0.07
قیمت پایانی 1,510 16.00 1.05
اولین قیمت 1,456
قیمت دیروز 1,526
بازه روز 1,560 1,456
قیمت مجاز 1,602 1,450
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 540580
تعداد سهام 1.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 720,000

معاملات

تعداد معاملات 147
حجم معاملات 1.705 میلیون
ارزش معاملات 2.574 میلیارد
ارزش بازار 2.718 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.675 میلیون 1.705 میلیون
حقوقی 30,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 44 64
حقیقی 43 64
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 45.3 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 30,000 1,491 1,525 23,516 2
1 100,000 1,490 1,530 8,544 2
1 100,000 1,489 1,538 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/23)

65