داده ها

آخرین معامله 2,682 141.00 4.99
قیمت پایانی 2,716 107.00 3.79
اولین قیمت 2,760
قیمت دیروز 2,823
بازه روز 2,850 2,682
قیمت مجاز 1,516 1,372
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 972328
تعداد سهام 1.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 720,000

معاملات

تعداد معاملات 199
حجم معاملات 2.105 میلیون
ارزش معاملات 5.717 میلیارد
ارزش بازار 4.889 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 695,298 2.305 میلیون
حقوقی 1.61 میلیون 0
تعداد خرید فروش
مجموع 51 95
حقیقی 49 95
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 4.373 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,820 1,368 2,682 54,194 7
0 0 0 2,696 4 2
0 0 0 2,697 2 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/27)

65