داده ها

آخرین معامله 1,728 82.00 4.98
قیمت پایانی 1,722 76.00 4.62
اولین قیمت 1,725
قیمت دیروز 1,646
بازه روز 1,728 1,680
قیمت مجاز 1,516 1,372
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 616476
تعداد سهام 1.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 720,000

معاملات

تعداد معاملات 355
حجم معاملات 4.047 میلیون
ارزش معاملات 6.969 میلیارد
ارزش بازار 3.1 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 4.034 میلیون 3.487 میلیون
حقوقی 13,800 560,000
تعداد خرید فروش
مجموع 85 92
حقیقی 84 91
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 940.556 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 33,210 1,717 1,728 2,774 1
1 4,364 1,716 0 0 0
2 20,000 1,715 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65