داده ها

آخرین معامله 6,225 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,225 0.00 0.00
اولین قیمت 6,225
قیمت دیروز 6,225
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,225 5,633
بازه هفته 5,287 4,717
بازه سال - -
P/E 2228550
تعداد سهام 1.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 720,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 11.205 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
602 8.225 میلیون 6,225 0 0 0
6 10,113 6,224 0 0 0
1 4,750 6,223 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65