داده ها

آخرین معامله 927 0.00 0.00
قیمت پایانی 926 0.00 0.00
اولین قیمت 927
قیمت دیروز 926
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 866 784
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 331508
تعداد سهام 1.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 720,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.667 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 901 927 15,000 1
2 10,529 900 963 50,000 1
1 9,397 860 990 11,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/28)

65