داده ها

آخرین معامله 1,620 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,610 0.00 0.00
اولین قیمت 1,592
قیمت دیروز 1,610
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,516 1,372
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 576380
تعداد سهام 1.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 720,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.898 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 7,015 1,610 1,620 2,500 1
4 4,475 1,602 1,624 15,000 1
6 7,500 1,601 1,625 15,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/1)

65