داده ها

آخرین معامله 1,428 129.00 9.93
قیمت پایانی 1,372 73.00 5.62
اولین قیمت 1,230
قیمت دیروز 1,299
بازه روز 1,428 1,230
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -1524292
تعداد سهام 120.96 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1,073
حجم معاملات 12.155 میلیون
ارزش معاملات 16.675 میلیارد
ارزش بازار 165.957 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 12.155 میلیون 12.155 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 290 237
حقیقی 290 237
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65