قیمت پایانی تغییر درصد
2,061 40.00 1.98

داده ها

آخرین معامله 2,061 40.00 1.98
قیمت پایانی 2,061 40.00 1.98
اولین قیمت 2,061
قیمت دیروز 2,021
بازه روز 2,061 2,061
قیمت مجاز 1,953 1,877
بازه هفته 2,031 1,953
بازه سال - -
P/E -2289771
تعداد سهام 120.96 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 43
حجم معاملات 398,749
ارزش معاملات 821.822 میلیون
ارزش بازار 249.299 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 398,749 398,749
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 8 20
حقیقی 8 20
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
9 152,214 1,953 2,148 1,500 1
3 4,345 1,940 0 0 0
1 2,500 1,930 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65