قیمت پایانی تغییر درصد
1,219 16.00 1.33

داده ها

آخرین معامله 1,230 27.00 2.24
قیمت پایانی 1,219 16.00 1.33
اولین قیمت 1,211
قیمت دیروز 1,203
بازه روز 1,240 1,186
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 84111
تعداد سهام 16 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 91
حجم معاملات 497,466
ارزش معاملات 606.44 میلیون
ارزش بازار 19.504 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 497,466 497,466
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 35 41
حقیقی 35 41
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65