قیمت پایانی تغییر درصد
1,213 13.00 1.06

داده ها

آخرین معامله 1,200 26.00 2.12
قیمت پایانی 1,213 13.00 1.06
اولین قیمت 1,215
قیمت دیروز 1,226
بازه روز 1,238 1,200
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 83697
تعداد سهام 16 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 110
حجم معاملات 1.139 میلیون
ارزش معاملات 1.382 میلیارد
ارزش بازار 19.408 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.139 میلیون 1.139 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 47 29
حقیقی 47 29
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65