قیمت پایانی تغییر درصد
1,373 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,373 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,373 0.00 0.00
اولین قیمت 1,370
قیمت دیروز 1,373
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,462 1,406
بازه هفته 1,430 1,380
بازه سال - -
P/E 94737
تعداد سهام 16 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 21.968 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 1,406 180,593 5
0 0 0 1,410 950 1
0 0 0 1,431 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65