قیمت پایانی تغییر درصد
3,716 85.00 2.34

داده ها

آخرین معامله 3,741 110.00 3.03
قیمت پایانی 3,716 85.00 2.34
اولین قیمت 3,689
قیمت دیروز 3,631
بازه روز 3,800 3,570
قیمت مجاز 3,812 3,450
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 977308
تعداد سهام 3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 168
حجم معاملات 798,518
ارزش معاملات 2.967 میلیارد
ارزش بازار 11.148 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 613,600 800,768
حقوقی 187,168 0
تعداد خرید فروش
مجموع 51 69
حقیقی 48 69
حقوقی 3 0
تغییر حقوقی به حقیقی 695.516 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,116 3,741 3,750 32,031 1
1 2,250 3,731 3,790 1,618 1
1 5,000 3,720 3,796 32,781 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65