قیمت پایانی تغییر درصد
1,358 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,385 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,358 0.00 0.00
اولین قیمت 1,400
قیمت دیروز 1,358
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,467 1,329
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 357154
تعداد سهام 2.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.395 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 1,345 1,400 75,000 2
2 4,464 1,337 1,416 10,000 1
2 30,000 1,333 1,429 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65