قیمت پایانی تغییر درصد
1,000 1.00 0.10

داده ها

آخرین معامله 993 8.00 0.80
قیمت پایانی 1,000 1.00 0.10
اولین قیمت 1,000
قیمت دیروز 1,001
بازه روز 1,002 993
قیمت مجاز 1,050 950
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 263000
تعداد سهام 2.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 27
حجم معاملات 311,090
ارزش معاملات 311.028 میلیون
ارزش بازار 2.5 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 101,803 33,225
حقوقی 209,287 277,865
تعداد خرید فروش
مجموع 10 4
حقیقی 9 2
حقوقی 1 2
تغییر حقوقی به حقیقی 68.578 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,600 992 999 10,000 1
1 50,000 990 1,016 15,202 1
1 3,000 963 1,017 23,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/27)

65