قیمت پایانی تغییر درصد
1,675 21.00 1.24

داده ها

آخرین معامله 1,630 66.00 3.89
قیمت پایانی 1,675 21.00 1.24
اولین قیمت 1,666
قیمت دیروز 1,696
بازه روز 1,750 1,625
قیمت مجاز 1,780 1,612
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 440525
تعداد سهام 3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 210
حجم معاملات 1.888 میلیون
ارزش معاملات 3.162 میلیارد
ارزش بازار 5.025 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.889 میلیون 1.889 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 89 43
حقیقی 89 43
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 21,451 1,630 1,674 2,400 1
1 4,000 1,629 1,687 16,667 1
1 50,000 1,627 1,688 15,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65