قیمت پایانی تغییر درصد
5,572 118.00 2.16

داده ها

آخرین معامله 5,600 146.00 2.68
قیمت پایانی 5,572 118.00 2.16
اولین قیمت 5,476
قیمت دیروز 5,454
بازه روز 5,680 5,410
قیمت مجاز 7,537 6,821
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4039700
تعداد سهام 3.75 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.39 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,340
حجم معاملات 5.544 میلیون
ارزش معاملات 30.889 میلیارد
ارزش بازار 20.895 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 4.78 میلیون 3.21 میلیون
حقوقی 763,704 2.334 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 602 239
حقیقی 600 233
حقوقی 2 6
تغییر حقوقی به حقیقی 8.749 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 17,405 5,587 5,600 16,757 1
1 5,000 5,585 5,620 51,664 2
1 24,263 5,583 5,630 59,080 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65