قیمت پایانی تغییر درصد
2,033 42.00 2.11

داده ها

آخرین معامله 2,001 10.00 0.50
قیمت پایانی 2,033 42.00 2.11
اولین قیمت 2,039
قیمت دیروز 1,991
بازه روز 2,045 1,980
قیمت مجاز 1,888 1,546
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 933147
تعداد سهام 3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 3,540
حجم معاملات 42.432 میلیون
ارزش معاملات 86.272 میلیارد
ارزش بازار 6.099 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 13.671 میلیون
حقوقی 0 28.761 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 0 404
حقیقی 0 399
حقوقی 0 5
تغییر حقوقی به حقیقی 27.793 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 42,850 2,001 2,010 2,000 1
4 67,700 2,000 2,020 10,500 2
1 4,950 1,999 2,030 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65