قیمت پایانی تغییر درصد
6,148 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,404 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,148 0.00 0.00
اولین قیمت 6,145
قیمت دیروز 6,148
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,857 5,611
بازه هفته 7,120 6,500
بازه سال - -
P/E 2821932
تعداد سهام 3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 18.444 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 3,500 6,405 6,405 11,970 4
2 8,200 6,404 6,406 5,000 1
3 9,635 6,403 6,408 4,150 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/29)

65