قیمت پایانی تغییر درصد
7,300 152.00 2.13

داده ها

آخرین معامله 7,190 42.00 0.59
قیمت پایانی 7,300 152.00 2.13
اولین قیمت 7,150
قیمت دیروز 7,148
بازه روز 7,700 6,900
قیمت مجاز 5,426 4,440
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3350700
تعداد سهام 3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 12,411
حجم معاملات 67.276 میلیون
ارزش معاملات 491.131 میلیارد
ارزش بازار 21.9 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 64.189 میلیون 61.884 میلیون
حقوقی 3.087 میلیون 5.391 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 3,888 2,683
حقیقی 3,881 2,673
حقوقی 7 10
تغییر حقوقی به حقیقی 16.822 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
5 9,895 7,190 7,190 32,000 1
4 2,456 7,187 7,222 5,000 1
3 15,230 7,185 7,238 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65