قیمت پایانی تغییر درصد
4,379 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,299 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,379 0.00 0.00
اولین قیمت 4,720
قیمت دیروز 4,379
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,816 3,942
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2009961
تعداد سهام 3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 13.137 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 4,399 150,000 5
0 0 0 4,489 2,000 1
0 0 0 4,500 25,861 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/1)

65