قیمت پایانی تغییر درصد
6,979 64.00 0.93

داده ها

آخرین معامله 6,934 19.00 0.27
قیمت پایانی 6,979 64.00 0.93
اولین قیمت 6,950
قیمت دیروز 6,915
بازه روز 7,166 6,881
قیمت مجاز 7,606 6,224
بازه هفته 7,059 6,287
بازه سال - -
P/E 3203361
تعداد سهام 3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 5,493
حجم معاملات 21.561 میلیون
ارزش معاملات 150.47 میلیارد
ارزش بازار 20.937 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 20.661 میلیون 21.256 میلیون
حقوقی 900,000 304,660
تعداد خرید فروش
مجموع 1,877 1,680
حقیقی 1,876 1,675
حقوقی 1 5
تغییر حقوقی به حقیقی 4.155 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 460 6,930 6,930 3,000 1
2 3,438 6,925 6,934 18,409 1
1 4,632 6,924 6,950 150 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/16)

65