قیمت پایانی تغییر درصد
4,187 119.00 2.76

داده ها

آخرین معامله 4,167 139.00 3.23
قیمت پایانی 4,187 119.00 2.76
اولین قیمت 4,260
قیمت دیروز 4,306
بازه روز 4,280 4,150
قیمت مجاز 5,426 4,440
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1921833
تعداد سهام 3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1,374
حجم معاملات 6.849 میلیون
ارزش معاملات 28.679 میلیارد
ارزش بازار 12.561 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 6.792 میلیون 6.669 میلیون
حقوقی 57,227 180,000
تعداد خرید فروش
مجموع 624 356
حقیقی 622 355
حقوقی 2 1
تغییر حقوقی به حقیقی 514.051 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 4,169 4,180 6,382 4
2 75,449 4,167 4,187 87,738 2
1 1,000 4,166 4,190 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/28)

65