قیمت پایانی تغییر درصد
7,799 108.00 1.40

داده ها

آخرین معامله 7,731 40.00 0.52
قیمت پایانی 7,799 108.00 1.40
اولین قیمت 7,851
قیمت دیروز 7,691
بازه روز 7,950 7,701
قیمت مجاز 8,460 6,922
بازه هفته 8,026 7,050
بازه سال - -
P/E 3579741
تعداد سهام 3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 4,328
حجم معاملات 18.488 میلیون
ارزش معاملات 144.196 میلیارد
ارزش بازار 23.397 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 18.488 میلیون 18.243 میلیون
حقوقی 485 245,789
تعداد خرید فروش
مجموع 1,570 1,141
حقیقی 1,569 1,131
حقوقی 1 10
تغییر حقوقی به حقیقی 1.913 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,520 7,728 7,735 689 1
1 4,509 7,726 7,740 61,433 3
2 2,775 7,725 7,750 5,500 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65