اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت ورق خودروی چهارمحال وبختیاری)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت فولاد سفید دشت چهار محال و بختیاری)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه مهر جی)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت بین المللی مهندسی سیستم ها و اتوماسیون)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان (سهامی خاص))
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه)
قیمت پایانی تغییر درصد
4,411 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,404 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,411 0.00 0.00
اولین قیمت 4,450
قیمت دیروز 4,411
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,662 4,218
بازه هفته 4,549 4,393
بازه سال - -
P/E 613129
تعداد سهام 130 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.231 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 573.43 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,771 4,404 4,407 60,380 2
1 1,000 4,401 4,410 53,600 3
4 13,265 4,400 4,411 50,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65