قیمت پایانی تغییر درصد
4,369 66.00 1.53

داده ها

آخرین معامله 4,420 117.00 2.72
قیمت پایانی 4,369 66.00 1.53
اولین قیمت 4,299
قیمت دیروز 4,303
بازه روز 4,444 4,270
قیمت مجاز 4,518 4,088
بازه هفته 4,480 4,200
بازه سال - -
P/E 607291
تعداد سهام 130 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.33 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 6,080
حجم معاملات 74.939 میلیون
ارزش معاملات 327.418 میلیارد
ارزش بازار 567.97 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 33.583 میلیون 28.855 میلیون
حقوقی 41.356 میلیون 46.083 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 1,400 1,198
حقیقی 1,319 1,167
حقوقی 81 31
تغییر حقوقی به حقیقی 20.656 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 4,420 4,420 40,000 1
1 5,000 4,415 4,424 751 1
1 17,000 4,413 4,425 835 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/31)

65