قیمت پایانی تغییر درصد
4,969 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,973 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,969 0.00 0.00
اولین قیمت 5,004
قیمت دیروز 4,969
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,473 4,953
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 690691
تعداد سهام 75 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.898 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 372.675 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 937 4,969 4,973 3,929 1
1 100,000 4,961 4,975 20,000 1
1 100,000 4,960 4,980 17 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/1)

65