قیمت پایانی تغییر درصد
5,434 217.00 3.84

داده ها

آخرین معامله 5,498 153.00 2.71
قیمت پایانی 5,434 217.00 3.84
اولین قیمت 5,551
قیمت دیروز 5,651
بازه روز 5,555 5,369
قیمت مجاز 5,933 5,369
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 755326
تعداد سهام 75 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.723 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 3,369
حجم معاملات 46.235 میلیون
ارزش معاملات 251.225 میلیارد
ارزش بازار 407.55 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 11.415 میلیون 38.363 میلیون
حقوقی 34.82 میلیون 7.872 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 805 1,067
حقیقی 775 1,051
حقوقی 30 16
تغییر حقوقی به حقیقی 146.437 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 6,138 5,472 5,497 30,010 2
1 4,000 5,467 5,498 20,420 3
1 10,341 5,466 5,500 259,728 10

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65