قیمت پایانی تغییر درصد
4,153 34.00 0.81

داده ها

آخرین معامله 4,154 33.00 0.79
قیمت پایانی 4,153 34.00 0.81
اولین قیمت 4,130
قیمت دیروز 4,187
بازه روز 4,177 4,122
قیمت مجاز 5,473 4,953
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 577267
تعداد سهام 75 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.898 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,441
حجم معاملات 21.098 میلیون
ارزش معاملات 87.611 میلیارد
ارزش بازار 311.475 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 11.722 میلیون 12.203 میلیون
حقوقی 9.522 میلیون 9.041 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 326 405
حقیقی 306 403
حقوقی 20 2
تغییر حقوقی به حقیقی 1.996 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 145,744 4,154 4,157 50 1
2 34,938 4,151 4,158 50,000 2
1 75,666 4,150 4,159 3,491 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65