قیمت پایانی تغییر درصد
5,184 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,210 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,184 0.00 0.00
اولین قیمت 5,140
قیمت دیروز 5,184
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,502 4,978
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 720576
تعداد سهام 75 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.826 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 388.8 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 970 5,220 5,220 445 1
1 20,000 5,215 5,230 60,260 3
4 55,891 5,210 5,235 229 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65