قیمت پایانی تغییر درصد
7,099 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,098 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,099 0.00 0.00
اولین قیمت 7,098
قیمت دیروز 7,099
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,453 6,745
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 18911736
تعداد سهام 6.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.353 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 46.144 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 500 6,550 7,098 1,380 2
1 5,000 5,188 7,650 5,063 1
0 0 0 7,699 243 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/1)

65