قیمت پایانی تغییر درصد
7,630 49.00 0.65

داده ها

آخرین معامله 7,599 18.00 0.24
قیمت پایانی 7,630 49.00 0.65
اولین قیمت 7,607
قیمت دیروز 7,581
بازه روز 7,880 7,410
قیمت مجاز 7,823 7,079
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 20326320
تعداد سهام 6.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.342 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 215
حجم معاملات 962,464
ارزش معاملات 7.36 میلیارد
ارزش بازار 49.595 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 290,773 500,068
حقوقی 671,691 462,396
تعداد خرید فروش
مجموع 32 61
حقیقی 29 57
حقوقی 3 4
تغییر حقوقی به حقیقی 1.597 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 6,705 7,530 7,599 4,804 1
1 17,000 7,521 7,600 35,670 4
1 3,534 7,520 7,632 2,064 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/28)

65