قیمت پایانی تغییر درصد
5,445 56.00 1.02

داده ها

آخرین معامله 5,479 22.00 0.40
قیمت پایانی 5,445 56.00 1.02
اولین قیمت 5,550
قیمت دیروز 5,501
بازه روز 5,550 5,356
قیمت مجاز 5,776 5,226
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 14505480
تعداد سهام 6.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.724 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 836
حجم معاملات 10.506 میلیون
ارزش معاملات 57.213 میلیارد
ارزش بازار 35.393 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.285 میلیون 10.35 میلیون
حقوقی 7.221 میلیون 156,400
تعداد خرید فروش
مجموع 187 140
حقیقی 177 137
حقوقی 10 3
تغییر حقوقی به حقیقی 38.469 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 20,602 5,479 5,479 16,101 1
3 151,191 5,455 5,498 10,000 1
1 21,604 5,452 5,500 60,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/23)

65