قیمت پایانی تغییر درصد
9,665 194.00 2.05

داده ها

آخرین معامله 9,580 109.00 1.15
قیمت پایانی 9,665 194.00 2.05
اولین قیمت 9,944
قیمت دیروز 9,471
بازه روز 9,944 9,368
قیمت مجاز 9,944 8,998
بازه هفته 10,490 8,901
بازه سال - -
P/E 25747560
تعداد سهام 6.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.02 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 443
حجم معاملات 1.274 میلیون
ارزش معاملات 12.312 میلیارد
ارزش بازار 62.823 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.202 میلیون 1.148 میلیون
حقوقی 72,051 126,031
تعداد خرید فروش
مجموع 188 87
حقیقی 185 84
حقوقی 3 3
تغییر حقوقی به حقیقی 521.717 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 9,580 9,699 9,042 1
1 200 9,560 9,780 2,000 1
1 1,000 9,558 9,800 1,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/30)

65