قیمت پایانی تغییر درصد
9,372 358.00 3.68

داده ها

آخرین معامله 9,497 233.00 2.39
قیمت پایانی 9,372 358.00 3.68
اولین قیمت 9,840
قیمت دیروز 9,730
بازه روز 9,840 9,244
قیمت مجاز 7,823 7,079
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 24967008
تعداد سهام 6.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.342 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,895
حجم معاملات 13.242 میلیون
ارزش معاملات 124.103 میلیارد
ارزش بازار 60.918 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 8.232 میلیون 9.285 میلیون
حقوقی 5.011 میلیون 3.958 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 813 203
حقیقی 796 190
حقوقی 17 13
تغییر حقوقی به حقیقی 9.867 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 947 9,452 9,495 30,000 1
2 4,500 9,450 9,497 6,164 1
1 110 9,423 9,530 2,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65