قیمت پایانی تغییر درصد
8,518 1.00 0.01

داده ها

آخرین معامله 8,460 59.00 0.69
قیمت پایانی 8,518 1.00 0.01
اولین قیمت 8,660
قیمت دیروز 8,519
بازه روز 8,660 8,411
قیمت مجاز 7,823 7,079
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 22691952
تعداد سهام 6.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.342 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 301
حجم معاملات 4.069 میلیون
ارزش معاملات 34.66 میلیارد
ارزش بازار 55.367 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.454 میلیون 1.484 میلیون
حقوقی 1.615 میلیون 2.585 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 85 72
حقیقی 79 66
حقوقی 6 6
تغییر حقوقی به حقیقی 8.263 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 85,741 8,460 8,500 4,847 1
1 3,200 8,454 8,519 11,667 2
1 4,000 8,413 8,550 16,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65