قیمت پایانی تغییر درصد
2,107 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,111 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,107 0.00 0.00
اولین قیمت 2,075
قیمت دیروز 2,107
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,111 1,911
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 596281
تعداد سهام 580 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 271,150

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.222 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
90 2.034 میلیون 2,111 2,700 218 1
1 10,000 2,105 3,766 31,875 3
2 11,000 2,101 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65