قیمت پایانی تغییر درصد
9,572 39.00 0.41

داده ها

آخرین معامله 9,514 19.00 0.20
قیمت پایانی 9,572 39.00 0.41
اولین قیمت 9,683
قیمت دیروز 9,533
بازه روز 9,749 9,404
قیمت مجاز 10,009 9,057
بازه هفته 9,666 8,776
بازه سال - -
P/E 2708876
تعداد سهام 580 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 232,000

معاملات

تعداد معاملات 1,730
حجم معاملات 5.36 میلیون
ارزش معاملات 51.307 میلیارد
ارزش بازار 5.552 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5.055 میلیون 5.359 میلیون
حقوقی 305,000 860
تعداد خرید فروش
مجموع 705 358
حقیقی 702 357
حقوقی 3 1
تغییر حقوقی به حقیقی 2.911 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 24,808 9,500 9,515 10,672 1
3 9,902 9,490 9,532 3,370 1
2 5,500 9,456 9,540 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65