داده ها

آخرین معامله 3,670 43.00 1.19
قیمت پایانی 3,668 41.00 1.13
اولین قیمت 3,520
قیمت دیروز 3,627
بازه روز 3,808 3,520
قیمت مجاز 3,808 3,446
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1038044
تعداد سهام 580 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 232,000

معاملات

تعداد معاملات 2,693
حجم معاملات 21.408 میلیون
ارزش معاملات 78.525 میلیارد
ارزش بازار 2.127 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 20.361 میلیون 21.388 میلیون
حقوقی 1.047 میلیون 20,070
تعداد خرید فروش
مجموع 760 584
حقیقی 755 581
حقوقی 5 3
تغییر حقوقی به حقیقی 3.768 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,500 3,689 3,689 9,489 1
1 16,902 3,670 3,699 80,500 6
1 14,680 3,660 3,700 106,107 7

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/23)

65