داده ها

آخرین معامله 3,089 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,070 0.00 0.00
اولین قیمت 2,882
قیمت دیروز 3,070
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,223 2,917
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 868810
تعداد سهام 509 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 203,600

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.563 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
61 1.889 میلیون 3,089 3,099 1,000 1
1 647 3,066 3,150 1,330 2
2 5,901 3,061 3,155 1,720 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1396/08/30)

65