قیمت پایانی تغییر درصد
17,880 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 17,860 0.00 0.00
قیمت پایانی 17,880 0.00 0.00
اولین قیمت 17,370
قیمت دیروز 17,880
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 18,254 16,516
بازه هفته 18,240 16,990
بازه سال - -
P/E 5060040
تعداد سهام 580 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 232,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 10.37 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,107 17,800 17,900 3,182 1
3 61,024 17,799 17,903 231 1
1 100 17,783 17,999 57 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65