قیمت پایانی تغییر درصد
3,780 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,785 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,780 0.00 0.00
اولین قیمت 3,799
قیمت دیروز 3,780
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,311 2,997
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1069740
تعداد سهام 580 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 232,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.192 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 3,757 3,785 1,951 1
1 1,000 3,745 3,789 500 1
1 10,715 3,741 3,790 17,958 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/1)

65