قیمت پایانی تغییر درصد
13,422 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 14,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 13,422 0.00 0.00
اولین قیمت 13,201
قیمت دیروز 13,422
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 14,589 13,201
بازه هفته 15,800 13,785
بازه سال - -
P/E 3798426
تعداد سهام 580 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 232,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.785 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 14,000 14,000 37,448 3
1 17,900 13,901 14,075 5,000 1
1 5,000 13,900 14,078 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/29)

65