قیمت پایانی تغییر درصد
5,300 97.00 1.86

داده ها

آخرین معامله 5,100 103.00 1.98
قیمت پایانی 5,300 97.00 1.86
اولین قیمت 5,450
قیمت دیروز 5,203
بازه روز 5,450 5,080
قیمت مجاز 3,311 2,997
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1499900
تعداد سهام 580 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 232,000

معاملات

تعداد معاملات 1,506
حجم معاملات 8.924 میلیون
ارزش معاملات 47.299 میلیارد
ارزش بازار 3.074 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 8.769 میلیون 8.674 میلیون
حقوقی 155,100 250,000
تعداد خرید فروش
مجموع 481 368
حقیقی 478 367
حقوقی 3 1
تغییر حقوقی به حقیقی 502.97 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 12,964 5,100 5,190 5,355 1
1 2,464 5,081 5,199 18,209 2
1 10,000 5,080 5,200 2,562 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65