قیمت پایانی تغییر درصد
3,129 14.00 0.45

داده ها

آخرین معامله 3,120 5.00 0.16
قیمت پایانی 3,129 14.00 0.45
اولین قیمت 3,110
قیمت دیروز 3,115
بازه روز 3,195 3,076
قیمت مجاز 3,311 2,997
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 885507
تعداد سهام 580 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 232,000

معاملات

تعداد معاملات 902
حجم معاملات 4.229 میلیون
ارزش معاملات 13.232 میلیارد
ارزش بازار 1.815 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 4.229 میلیون 4.119 میلیون
حقوقی 0 110,000
تعداد خرید فروش
مجموع 281 242
حقیقی 281 241
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 344.19 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 27,680 3,115 3,120 60,891 5
2 6,662 3,113 3,145 7,000 1
1 500 3,112 3,150 13,115 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65