قیمت پایانی تغییر درصد
1,414 15.00 1.07

داده ها

آخرین معامله 1,419 20.00 1.43
قیمت پایانی 1,414 15.00 1.07
اولین قیمت 1,408
قیمت دیروز 1,399
بازه روز 1,429 1,408
قیمت مجاز 1,435 1,299
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -288456
تعداد سهام 445 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 525,210

معاملات

تعداد معاملات 39
حجم معاملات 220,802
ارزش معاملات 314.637 میلیون
ارزش بازار 629.23 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 220,802 161,792
حقوقی 0 59,010
تعداد خرید فروش
مجموع 14 14
حقیقی 14 12
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 83.44 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 1,418 1,419 4,000 1
1 1,000 1,417 1,420 14,416 1
1 1,000 1,416 1,425 14,230 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/25)

65