قیمت پایانی تغییر درصد
4,671 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,730 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,671 0.00 0.00
اولین قیمت 4,754
قیمت دیروز 4,671
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,979 4,505
بازه هفته 4,748 4,200
بازه سال - -
P/E -952884
تعداد سهام 445 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 178,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.079 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 50,000 4,750 4,750 55,554 6
1 35,000 4,730 4,768 2,500 1
1 1,000 4,720 4,770 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/3)

65