قیمت پایانی تغییر درصد
4,198 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,192 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,198 0.00 0.00
اولین قیمت 4,231
قیمت دیروز 4,198
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,407 3,989
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -856392
تعداد سهام 445 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 178,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.868 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,200 4,051 4,192 1.109 میلیون 68
1 1,200 3,911 4,193 1 1
1 1,000 1,381 4,194 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/25)

65