داده ها

آخرین معامله 1,740 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,714 0.00 0.00
اولین قیمت 1,714
قیمت دیروز 1,714
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,799 1,629
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -349656
تعداد سهام 445 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 289,017

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 762.73 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 44,675 1,740 1,750 14,999 2
1 15,000 1,710 1,772 60,131 2
3 9,152 1,705 1,777 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65