قیمت پایانی تغییر درصد
2,082 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,129 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,082 0.00 0.00
اولین قیمت 2,048
قیمت دیروز 2,082
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,326 2,106
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -424728
تعداد سهام 445 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 236,855

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 926.49 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 9,300 2,081 2,129 12,460 1
2 21,001 2,080 2,130 5,000 1
2 60,000 2,070 2,135 19,480 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/1)

65