قیمت پایانی تغییر درصد
4,617 149.00 3.13

داده ها

آخرین معامله 4,589 177.00 3.71
قیمت پایانی 4,617 149.00 3.13
اولین قیمت 4,848
قیمت دیروز 4,766
بازه روز 4,848 4,528
قیمت مجاز 5,004 4,528
بازه هفته 4,899 4,651
بازه سال - -
P/E -941868
تعداد سهام 445 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 178,000

معاملات

تعداد معاملات 547
حجم معاملات 2.757 میلیون
ارزش معاملات 12.731 میلیارد
ارزش بازار 2.055 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.762 میلیون 2.757 میلیون
حقوقی 995,157 0
تعداد خرید فروش
مجموع 203 137
حقیقی 199 137
حقوقی 4 0
تغییر حقوقی به حقیقی 4.595 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 297 4,584 4,645 1,000 1
1 10,378 4,583 4,646 26,452 2
1 42,000 4,581 4,670 800 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65