قیمت پایانی تغییر درصد
2,064 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,064 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,064 0.00 0.00
اولین قیمت 2,072
قیمت دیروز 2,064
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,326 2,106
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -421056
تعداد سهام 445 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 236,855

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 918.48 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,000 2,060 2,065 527 1
1 1,000 2,030 2,069 1,322 1
1 1,000 2,012 2,075 22 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65