داده ها

آخرین معامله 4,870 442.00 9.98
قیمت پایانی 4,841 413.00 9.33
اولین قیمت 4,700
قیمت دیروز 4,428
بازه روز 4,870 4,621
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 4,750 4,017
بازه سال - -
P/E 280778
تعداد سهام 3.235 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 5,769
حجم معاملات 53.592 میلیون
ارزش معاملات 259.426 میلیارد
ارزش بازار 15.662 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 53.592 میلیون 48.592 میلیون
حقوقی 0 5 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 1,820 1,330
حقیقی 1,820 1,329
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 24.205 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65