قیمت پایانی تغییر درصد
5,347 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,323 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,347 0.00 0.00
اولین قیمت 5,195
قیمت دیروز 5,347
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,348 3,934
بازه هفته 5,500 5,195
بازه سال - -
P/E 310126
تعداد سهام 3.235 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 17.299 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 20,300 3,990 3,990 152,180 6
1 5,600 3,989 3,991 50,000 1
6 13,052 3,985 3,992 46,441 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65