داده ها

آخرین معامله 1,956 95.00 4.63
قیمت پایانی 1,947 104.00 5.07
اولین قیمت 2,070
قیمت دیروز 2,051
بازه روز 2,070 1,891
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 112926
تعداد سهام 1.402 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1,884
حجم معاملات 16.606 میلیون
ارزش معاملات 32.325 میلیارد
ارزش بازار 2.729 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 14.132 میلیون 16.676 میلیون
حقوقی 2.544 میلیون 0
تعداد خرید فروش
مجموع 587 331
حقیقی 585 331
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 4.952 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/28)

65