داده ها

آخرین معامله 702 18.00 2.50
قیمت پایانی 706 14.00 1.94
اولین قیمت 720
قیمت دیروز 720
بازه روز 729 700
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 40948
تعداد سهام 1.402 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1,542
حجم معاملات 21.704 میلیون
ارزش معاملات 15.333 میلیارد
ارزش بازار 989.657 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 21.404 میلیون 21.519 میلیون
حقوقی 300,000 185,232
تعداد خرید فروش
مجموع 445 190
حقیقی 444 187
حقوقی 1 3
تغییر حقوقی به حقیقی 81.026 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/4)

65