داده ها

آخرین معامله 2,152 109.00 4.82
قیمت پایانی 2,206 55.00 2.43
اولین قیمت 2,240
قیمت دیروز 2,261
بازه روز 2,310 2,152
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 127948
تعداد سهام 1.402 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 4,595
حجم معاملات 40.136 میلیون
ارزش معاملات 88.529 میلیارد
ارزش بازار 3.092 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 38.336 میلیون 40.136 میلیون
حقوقی 1.8 میلیون 0
تعداد خرید فروش
مجموع 1,620 538
حقیقی 1,618 538
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 3.971 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65