داده ها

آخرین معامله 636 0.00 0.00
قیمت پایانی 637 0.00 0.00
اولین قیمت 648
قیمت دیروز 637
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 643 612
بازه سال - -
P/E 36946
تعداد سهام 1.402 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 892.934 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65