قیمت پایانی تغییر درصد
4,494 91.00 1.98

داده ها

آخرین معامله 4,589 4.00 0.09
قیمت پایانی 4,494 91.00 1.98
اولین قیمت 4,600
قیمت دیروز 4,585
بازه روز 4,680 4,356
قیمت مجاز 4,814 4,356
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 360,000

معاملات

تعداد معاملات 2,251
حجم معاملات 16.791 میلیون
ارزش معاملات 75.458 میلیارد
ارزش بازار 4.045 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 16.791 میلیون 16.785 میلیون
حقوقی 0 6,900
تعداد خرید فروش
مجموع 502 577
حقیقی 502 575
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 31.009 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 426 4,587 4,589 29,361 1
1 385 4,555 4,590 43,202 1
1 3,760 4,550 4,600 97,744 6

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65