قیمت پایانی تغییر درصد
1,730 71.00 4.28

داده ها

آخرین معامله 1,741 82.00 4.94
قیمت پایانی 1,730 71.00 4.28
اولین قیمت 1,659
قیمت دیروز 1,659
بازه روز 1,741 1,659
قیمت مجاز 1,690 1,530
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 360,000

معاملات

تعداد معاملات 650
حجم معاملات 4.64 میلیون
ارزش معاملات 8.025 میلیارد
ارزش بازار 1.557 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 4.64 میلیون 4.64 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 182 151
حقیقی 182 151
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 1,736 1,747 618 1
1 586 1,730 1,749 20,620 2
2 4,750 1,725 1,750 689 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65