قیمت پایانی تغییر درصد
3,860 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,791 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,860 0.00 0.00
اولین قیمت 3,990
قیمت دیروز 3,860
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,189 3,791
بازه هفته 3,899 3,621
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.474 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 3,791 596,988 56
0 0 0 3,800 300 1
0 0 0 3,880 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65