قیمت پایانی تغییر درصد
1,097 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,103 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,097 0.00 0.00
اولین قیمت 1,063
قیمت دیروز 1,097
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,096 992
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 431,779

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 987.3 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 20,000 1,081 1,103 41,000 2
2 12,000 1,080 1,104 115,190 9
1 4,000 1,073 1,108 30,600 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65