قیمت پایانی تغییر درصد
1,480 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,500 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,480 0.00 0.00
اولین قیمت 1,517
قیمت دیروز 1,480
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,585 1,435
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 360,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.332 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 1,465 1,500 6,853 2
1 3,000 1,464 1,508 2,000 1
1 1,000 1,462 1,510 10,018 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65