قیمت پایانی تغییر درصد
1,634 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,679 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,634 0.00 0.00
اولین قیمت 1,679
قیمت دیروز 1,634
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,717 1,555
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 365,764

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.471 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 15,000 1,638 1,679 2,850 1
1 10,000 1,637 1,680 5,000 1
4 60,000 1,635 1,700 11,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65