قیمت پایانی تغییر درصد
3,954 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,900 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,954 0.00 0.00
اولین قیمت 4,061
قیمت دیروز 3,954
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,110 3,720
بازه هفته 4,289 3,662
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 360,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.559 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 300 3,877 3,900 13,329 1
1 372 3,876 3,950 3,000 1
1 10,000 3,875 3,954 29,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65