قیمت پایانی تغییر درصد
1,693 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,700 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,693 0.00 0.00
اولین قیمت 1,719
قیمت دیروز 1,693
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,690 1,530
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 360,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.524 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 2,999 1,695 1,720 5,000 1
1 3,000 1,680 1,722 2,000 1
1 5,000 1,674 1,725 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65