قیمت پایانی تغییر درصد
2,472 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,507 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,472 0.00 0.00
اولین قیمت 2,331
قیمت دیروز 2,472
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,690 1,530
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 360,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.225 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
113 2.057 میلیون 2,507 2,514 5,000 1
2 12,400 2,490 0 0 0
1 412 2,477 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65