داده ها

آخرین معامله 23,591 2,144.00 10.00
قیمت پایانی 23,533 2,086.00 9.73
اولین قیمت 22,000
قیمت دیروز 21,447
بازه روز 23,591 22,000
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 15 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 23
حجم معاملات 37,987
ارزش معاملات 893.966 میلیون
ارزش بازار 352.995 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 37,987 37,987
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 5 14
حقیقی 5 14
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65