قیمت پایانی تغییر درصد
51,000 979.00 1.96

داده ها

آخرین معامله 51,000 979.00 1.96
قیمت پایانی 51,000 979.00 1.96
اولین قیمت 51,000
قیمت دیروز 50,021
بازه روز 51,000 51,000
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 15 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 2
حجم معاملات 45
ارزش معاملات 2.295 میلیون
ارزش بازار 765 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 45 45
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 2 1
حقیقی 2 1
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65