داده ها

آخرین معامله 39,700 0.00 0.00
قیمت پایانی 35,322 0.00 0.00
اولین قیمت 34,800
قیمت دیروز 35,322
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 41,800 39,000
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 15 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 529.83 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/2)

65