قیمت پایانی تغییر درصد
12,151 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 12,140 0.00 0.00
قیمت پایانی 12,151 0.00 0.00
اولین قیمت 11,900
قیمت دیروز 12,151
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 12,199 11,039
بازه هفته 12,199 10,601
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.43 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,000 12,000 12,150 1,705 2
1 6,692 11,900 12,170 2,000 1
1 2,548 11,700 12,199 10,498 7

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65