قیمت پایانی تغییر درصد
7,221 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,272 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,221 0.00 0.00
اولین قیمت 7,272
قیمت دیروز 7,221
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,589 4,153
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.444 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
28 319,283 7,272 0 0 0
1 1,500 7,140 0 0 0
1 2,792 7,130 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65