داده ها

آخرین معامله 19,528 0.00 0.00
قیمت پایانی 19,530 0.00 0.00
اولین قیمت 19,528
قیمت دیروز 19,530
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 21,582 19,528
بازه هفته 22,099 17,948
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.906 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 300 17,300 19,528 130,678 31
1 2,000 16,991 19,969 1,130 1
0 0 0 19,994 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/26)

65