قیمت پایانی تغییر درصد
4,787 97.00 1.99

داده ها

آخرین معامله 4,800 84.00 1.72
قیمت پایانی 4,787 97.00 1.99
اولین قیمت 4,666
قیمت دیروز 4,884
بازه روز 4,987 4,666
قیمت مجاز 5,128 4,640
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 336
حجم معاملات 1.272 میلیون
ارزش معاملات 6.087 میلیارد
ارزش بازار 957.4 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.272 میلیون 1.272 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 149 95
حقیقی 149 95
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 3,484 4,762 4,849 5,000 1
2 12,000 4,760 4,867 4,250 1
1 523 4,754 4,880 8,246 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65