قیمت پایانی تغییر درصد
6,178 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,240 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,178 0.00 0.00
اولین قیمت 6,250
قیمت دیروز 6,178
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,589 4,153
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.236 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 6,164 6,240 200 1
2 2,200 6,161 6,243 1,571 1
1 200 6,150 6,250 11,563 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65