داده ها

آخرین معامله 9,500 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,552 0.00 0.00
اولین قیمت 9,800
قیمت دیروز 9,552
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,924 8,980
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.91 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 9,493 9,620 2,200 1
1 1,048 9,492 9,679 10 1
2 1,411 9,480 9,719 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65