قیمت پایانی تغییر درصد
9,208 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,341 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,208 0.00 0.00
اولین قیمت 9,340
قیمت دیروز 9,208
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,464 8,564
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5534008
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.604 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 9,325 9,341 19,017 1
2 5,000 9,250 9,368 120 1
1 200 9,200 9,390 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65