قیمت پایانی تغییر درصد
14,829 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 15,109 0.00 0.00
قیمت پایانی 14,829 0.00 0.00
اولین قیمت 15,800
قیمت دیروز 14,829
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 16,171 14,631
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 8912229
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.415 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 60,646 15,000 15,500 17,300 2
1 75 14,690 15,600 4,252 1
1 1,500 14,671 15,670 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65