قیمت پایانی تغییر درصد
5,877 5.00 0.09

داده ها

آخرین معامله 5,821 51.00 0.87
قیمت پایانی 5,877 5.00 0.09
اولین قیمت 5,900
قیمت دیروز 5,872
بازه روز 5,999 5,708
قیمت مجاز 6,165 5,579
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3532077
تعداد سهام 350 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 140,000

معاملات

تعداد معاملات 44
حجم معاملات 53,878
ارزش معاملات 317.137 میلیون
ارزش بازار 2.057 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 25,878 53,878
حقوقی 28,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 14 12
حقیقی 13 12
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 164.556 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 870 5,810 5,898 1,000 1
1 871 5,730 5,899 1,000 1
2 5,746 5,708 5,950 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65