قیمت پایانی تغییر درصد
8,051 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,997 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,051 0.00 0.00
اولین قیمت 7,960
قیمت دیروز 8,051
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,184 5,596
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4838651
تعداد سهام 350 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 140,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.818 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 7,412 8,192 5,087 1
2 17,000 7,350 8,347 3,100 2
1 3,000 7,226 8,385 1,492 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/19)

65