قیمت پایانی تغییر درصد
13,028 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 13,076 0.00 0.00
قیمت پایانی 13,028 0.00 0.00
اولین قیمت 13,076
قیمت دیروز 13,028
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 13,076 11,832
بازه هفته 13,076 11,555
بازه سال - -
P/E 7829828
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.514 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
139 2.08 میلیون 13,076 13,290 100 1
1 218 13,075 14,665 100 1
1 114 13,050 15,750 283 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/21)

65