قیمت پایانی تغییر درصد
4,890 216.00 4.62

داده ها

آخرین معامله 4,906 232.00 4.96
قیمت پایانی 4,890 216.00 4.62
اولین قیمت 4,748
قیمت دیروز 4,674
بازه روز 4,907 4,748
قیمت مجاز 4,907 4,441
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2938890
تعداد سهام 350 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 140,000

معاملات

تعداد معاملات 80
حجم معاملات 318,145
ارزش معاملات 1.556 میلیارد
ارزش بازار 1.712 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 318,145 188,645
حقوقی 0 129,500
تعداد خرید فروش
مجموع 35 26
حقیقی 35 24
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 633.255 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 926 4,900 4,906 2,333 1
1 250 4,848 4,907 20,667 2
1 10,000 4,800 4,957 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65